Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Ombudsman

Ombudsman

constitution

Anayasa

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

5 Ocak 2017 Perşembe

Istanbul: A universal Metropolis


İstanbul:   A  Universal  Metropolis: With  its  historical monuments, museums, palaces, city walls, waterside mansions, beautiful scenery and places of worship, which are the heritage of an 8 thousand year old history, İstanbul is an elegant center of tolerance and displays a synthesis of the heritage of cultures and civilizations.
Bir Dünya Kenti İstanbul: 8 bin yıllık geçmişin birikimi olan tarihî mekânları, müzeleri, sarayları, surları, yalıları, doğal güzellikleri ve inanç merkezleriyle İstanbul; dünya kültür ve medeniyet mirasını barındıran seçkin bir hoşgörü ve sentez odağıdır.

This great city, which is a Capital of Empires, was founded by the Megaras in 658 B.C. and was known as Byzantium after their commander’s name Byzas.
  “İmparatorluklar Başkenti” olan İstanbul, MÖ 658 yılında Megaralılar tarafından kurulmuş ve komutanları Byzas’ın adını alarak uzun süre “Byzantium” olarak anılmıştır.

Dolmabahçe Sarayı ve Savarona Yatı - İSTANBUL
 Dolmabahçe Palace and Savarona Yacht - İSTANBUL
İstanbul is the biggest city in Turkey in terms of its population, trade finances and cultural activities. With the biggest airport and the largest  import/export  harbor in the country,İstanbul is center for the national and international sea and airways.
İstanbul, gerek nüfus ve kapladığı alan gerek ekonomi, ticaret,  sermaye  ve  kültür açısından  Türkiye’nin en  büyük kentidir. Ülkenin en büyük havalimanı ile en büyük ithalat-ihracat limanının bulunduğu İstanbul, iç ve dış deniz ve hava ulaşımı bakımından merkez konumundadır.


The Topkapı Palace, which was the political center of the Ottoman sultans for 400 years and now serves as a museum, attracts all kinds of people from different cultures with its world famous antiquities and sacred relics including the ones that belonged to Mohammad, the Prophet of Islam and to his era.
 Osmanlı sultanlarının 400 yıl süresince siyasi merkezi olan ve bugün müze olarak kullanılan Topkapı Sarayı, dünyaca ünlü eserleri ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in şahsına ve dönemine ait olanlar başta “Kutsal Emanetleri” ile farklı kültürlere mensup tüm insanların ilgisini çekmektedir.Another stately palace is the Dolmabahçe Palace, which was built by Sultan Abdülaziz. This Palace is encircled by 56 columns and the central hall is illuminated by a chandelier weighing 4.5 tons.
İstanbul’un bir diğer görkemli sarayı ise Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış olan, 56 sütunla çevrili ve 4.5 ton ağırlığındaki avize ile aydınlatılan Dolmabahçe Sarayı’dır.

The founder of the Turkish Republic Mustafa Kemal Atatürk passed away in this palace on November 10th, 1938.
 Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kurucusu  Mustafa  Kemal Atatürk,10 Kasım 1938 tarihinde bu sarayda vefat etmiştir.


There are nearly 500 mosques in the city, the most famous of them being the Sultan Ahmet Mosque, with its six minarets.
Yaklaşık 500 camisiyle bir camiler kenti olan İstanbul’un en ünlü camisi altı minareli Sultan Ahmet Camisi’dir.

Sultan Ahmet Square, including the Mosque and the public fountain, is the main tourist attraction. The Süleymaniye Mosque, built by Master Architect Sinan, is another important mosque and part of the landscape of İstanbul.
 Cami ile birlikte çeşmeyi de içine alan Sultan Ahmet Meydanı ise tüm turistlerin uğradığı bir yerdir. Ünlü Türk mimarı Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camisi diğer önemli camilerdendir.

The Hagia Sophia Museum, building of which was initiated as a basilica (4th century) in the Emperor Constantine period, is the most  magnificent  work  of architecture  remaining  from the Byzantine era.
Yapımına İmparator Konstantin zamanında (4. yüzyıl) başlanan ve bazilika olarak inşa edilen Ayasofya Müzesi ise Bizans devrinin kentteki en görkemli eseridir.

 It ranks as the 4th biggest temple, in terms of surface area, after St. Peter’s in Rome, St. Paul’s in London and the Cathedral of Milan. It has a 55 meters high and 31 meters wide dome and is the oldest of these religious buildings. 
Yüksekliği 55, genişliği 31 m olan kubbesi ile Roma St. Peter, Londra St. Paul ve Milan Duomo katedrallerinden sonra, yüz ölçümü bakımından 4. sırada yer alır ve aralarındaki en eski yapıdır.
The Yerebatan Cistern, which was built in the 6th century by the Byzantines to meet the water requirements of the city and which contains 336 columns, and the Kariye Museum are among other magnificent historical buildings in the city.
  Kariye Müzesi ile 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan 336 sütunlu Yerebatan Sarnıcı da kentteki diğer görkemli tarihî eserler arasındadır.


The İstanbul archeological museums, the Atatürk Museum, the Sadberk Hanım Museum, the Mosaic Museum, the Industry Museum, the Maritime Museum, the Turkish Judaic Museum, the Tower of Leander, the Galata Tower, and the Rumelia and Anatolia fortresses are examples of other museums and monuments in the city.
 İstanbul arkeoloji müzeleri, Atatürk Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Mozaik Müzesi, Sanayi Müzesi, Deniz Müzesi ve Türk Musevileri Müzesi; Kız Kulesi, Galata Kulesi; Rumeli ve Anadolu hisarları ile İstanbul surları kentte bulunan diğer müze ve anıtlara örnektir.

The 15th century Covered Bazaar is one of the places most visited by tourists; and here jewellery, antiques, carpets, silver and copper souvenirs, leather and suede garments, wood  and  mother  of   pearl  carvings  are  sold   in  nearly 4 thousand shops. All kinds of spices are available in the Mısır Çarşısı (Egyptian Bazaar) built by Hatice Sultan in the 17th century.
 15. yüzyılda yapılmış olan Kapalı Çarşı, turistlerin İstanbul’daki başlıca uğrak yerlerindendir ve buradaki 4 bine yakın dükkânda; mücevherler, antikalar, halılar, gümüş ve bakır hatıra eşyalar, deri ve süet giysiler, tahta ve sedef oymalar satılmaktadır. 17. yüzyılda Hatice Sultan tarafından yaptırılan Mısır Çarşısı’nda ise her türlü baharatı bulmak mümkündür.

 
Covered Bazaar - İSTANBUL
 Kapalı Çarşı - İSTANBUL

İstanbul is also the center of modern shopping. Besides giant malls like Carousel, Ataköy-Galleria, Akmerkez, Capitol, CarrefourSA, Profilo, Kule and the Kule Bazaar, Kanyon, İstinye Park, Ikea and Cevahir, there are many shopping areas, of which the İstiklal, Rumeli and Bağdat avenues are the most distinguished.
İstanbul modern alışverişin de merkezidir. Carousel, Ataköy-Galleria, Akmerkez, Capitol, CarrefourSA, Profilo, Kule ve Kule Çarşı, Kanyon, İstinye Park, İkea ve Cevahir gibi kapalı alışveriş merkezlerinin yanı sıra İstiklal, Rumeli ve Bağdat caddeleri kentin en seçkin alışveriş yerleridir.

İstanbul is also among the significant cultural centers in the world, with various film and music festivals, theater, opera, ballet and concert activities, international symposia, conferences, and contests.
Çeşitli sinema ve müzik festivalleri; tiyatro, opera, bale ve konser etkinlikleri; uluslararası sempozyum, konferans ve yarışmaları ile İstanbul dünyanın sayılı kültür merkezlerindendir.

The “International Culture and Art Festival” organized annually in June and July hosts famous artists from all over the world.
Her yıl haziran- temmuz aylarında düzenlenen “Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali” dünyanın dört bir yanından gelen ünlü sanatçıları ağırlamaktadır.


İstanbul frequently hosts important international sports activities, too.
 İstanbul, önemli uluslararası spor etkinliklerine de sık sık ev sahipliği yapmaktadır.


Kilyos and Şile are holiday resorts around İstanbul known for their beaches. As for Polonezköy, it is a place where Polish immigrants settled in the 19th century, and is an ideal place of relaxation surrounded by woods.
Kilyos ve Şile, İstanbul çevresinde plajları ile tanınan tatil beldeleridir. Polonezköy ise 19. yüzyılda Polonyalı göçmenlerin yerleştiği, çevresi ormanlarla kaplı ideal bir dinlenme yeridir.

The Belgrade Forest, a National Park,  is  recognized  as the “Lungs of İstanbul”. Millî park olan Belgrad Ormanı İstanbul’un akciğeri olarak bilinir.

In these woods, the Atatürk Arboretum and aqueducts remaining from the Ottoman era are also worth visiting. Silivri and Kemer, on the other hand, house expansive golf courses.
 Bu ormandaki Atatürk  Arboretumu ve Osmanlı döneminden kalma su kemerleri görülmeye değerdir. Silivri ve Kemer’de ise geniş golf sahaları bulunmaktadır.    
   
  Cultural Developments: The proposal for İstanbul to become the European Capital of Culture (ECC) was voted in and officially approved by the EU Ministers of Culture who gathered in Brussels on November 13th, 2007.
 Kültürel Gelişmeler: İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti (AKB) olmasıyla ilgili öneri 13 Kasım 2007’de Brüksel’de toplanan AB Kültür Bakanları tarafından resmen onaylanmıştır.

Besides İstanbul, which will present itself with the “The City of Four Elements” motto, other elected cities for “2010 ECC” are Pécz (Hungary) and Essen (Germany).    
 “Dört Elementin Şehri” sloganıyla kendini tanıtacak olan İstanbul’un yanı sıra Peç-Macaristan ve Essen-Almanya da “2010 AKB” seçilmiştir.
 Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011

4 Ocak 2017 Çarşamba

The BritishThe British
BRITANYALILAR

Many British jokes are about 'An Englishman, an Irishman, a Scotsman and a Welshman'.
Birçok Britanya fıkrası, "bir İngiliz, bir İrlandalı, bir İskoç ve bir Galli" hakkındadır.

They usually begin 'One day an Englishman, an Irishman, a Scotsman and a Welshman were at a football match or in a bank... or having lunch...'.
Çoğunlukla bunlar, "Bir gün bir İngiliz, bir irlandalı,bir İskoç ve bir Galli futbol maçındalarmış
ya da bankadalarmış... ya da yemek yiyorlarmış..." diye başlar.

Traditionally Welshmen are fine singers and mad about rugby.   Scotsmen are frugal.   Irishmen are warm-hearted and funny.   Englishmen are cold and formal.
Of course these national stereotypes are ridiculous but they make good jokes.
Geleneksel olarak Galliler, iyi şarkıcı ve "rugby" delisidirler. iskoçlar, tutumludurlar. İrlandalılar, sıcak kalpli ve tuhaf insanlardır. İngilizler, soğuk ve resmidirler.
Kuşkusuz, bu tür ulusal tiplemeler gülünçtür, ama iyi fıkra konusu olurlar.
Kaynak:Oxford Dil öğretim ansiklopedisi

28 Aralık 2016 Çarşamba

GAP Investments

GAP Investments
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
   
 
The GAP project appropriations are met from budgets of various state institutions and organizations which have GAP investments in their annual programme.
GAP ödenekleri, yıllık programlarında GAP yatırımları bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların bütçelerinden karşılanmaktadır.

The amount of money allocated to the GAP region in the 2008 Investment Program is 637 million 473 thousand YTL, when individual projects are taken into consideration.
2008 yılı Yatırım Programı’nda GAP Bölgesi için ayrılan para, münferit projeler dikkate alındığında 637 milyon 473 bin YTL’dir.


A major portion of the hydroelectric power production in the country is generated by the Karakaya, Atatürk, Dicle (Tigris), Kralkızı, Birecik, Karkamış and Batman hydroelectric plants, all of them GAP projects.
Ülkede, hidroelektrik enerji üretiminin büyük bölümü GAP kapsamındaki Karakaya, Atatürk, Dicle, Kralkızı, Birecik, Karkamış ve Batman HES’lerinden sağlanmaktadır.

In the plants, a total of 292.5 billion kWh hydroelectricity generation was realized.
Tesislerde toplam 292.5 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilmiştir.

GAP, with its 18.2 billion kWh power production, had a 51% share in Turkey’s total hydroelectric power production of 35.7 billion kWh in 2007. (The ultimate production target of GAP plants is 27 billion kWh.).
 Türkiye’de 2007 yılında üretilen 35.7 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik enerji içinde GAP 18.2 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik üretimiyle % 51’lik bir paya sahiptir. (GAP’ın enerji hedefi: 27 milyar kilovat-saat.)

Irrigation Projects: By the end of 2007, irrigation projects, in a total area of 263,356 hectares (ha) have been completed in the Fırat (Euphrates) and Dicle (Tigris) River Basins of GAP Region; and the irrigation network for another 109,134 hectares is under construction. When the projects are completed, 1.8 million ha will be effectively irrigated.
Sulama Projeleri: GAP Bölgesi’nde 2007 sonu itibarıyla Fırat ve Dicle havzalarında toplam 263.356 hektar alan (ha) sulamaya açılmıştır ve 109.134 hektarlık alanın sulama şebeke inşaatı devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha sulanacaktır.

Industrial Infrastructure: Mainly industrial infrastructure investments, which will pave the way for industrial development, are being carried out in the GAP region.
Sanayi Altyapısı: GAP Bölgesi’nde sınai gelişmeyi sağlayacak olan sanayi altyapısı yatırımları gerçekleştirilmektedir.

Eight organized industrial sites (OIS) have been completed in the region, three of them in Gaziantep and the rest in Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt and Adıyaman. Constructions of 11 other OISs are continuing.
Üçü Gaziantep’te olmak üzere; Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Adıyaman’da toplam sekiz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlanmıştır. 11 OSB’nin ise inşaatı devam etmektedir.


Moreover, construction of 25 small industrial sites (SIS) has been completed in the GAP region, with 10,069 business places. Twelve more SISs are under construction. There are also two free trade zones, one in Mardin and the other in Gaziantep.
GAP Bölgesi’nde içinde 10.069 iş yeri bulunan 25 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. 12 KSS’nin ise inşaatı devam etmektedir. Biri Mardin, diğeri Gaziantep’te olmak üzere iki serbest bölge vardır.

Sustainable Human Development and Human Focused  Projects: The GAP  project,  aiming to improve the living standards of the people in the region, attaches special emphasis to projects with environmental and human dimensions as well.
Sürdürülebilir İnsani Gelişme ve İnsan Odaklı Projeler: Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef alan GAP, ağırlıklı bir biçimde insani ve çevresel boyutları  kapsamına almıştır. 

In this context, GAP is not merely a public project, but it is a vast umbrella under which various agents and NGOs are engaged in cooperation.
Bu bağlamda  GAP sadece bir kamu projesi değil, farklı aktörler ve hükûmet dışı kuruluşların iş birliği içinde olduğu geniş bir yelpazedir.

Energy Projects: In 2007, nine hydroelectric plants were commissioned.
Enerji Projeleri: 2007’de dokuz hidroelektrik santrali (HES) işletmeye açılmıştır.

    
The region is benefiting from ÇATOM programs.

With the aim of improving the status of women in the region, Multipurpose Community Centers (ÇATOM) have been set up since 1995 to conduct educational and social programs for women and young girls between the ages of 14 and 51. Over 125 thousand people, mainly women, benefited from nearly 29 ÇATOM programs conducted in 9 provinces in 2007 alone.
Bölge kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla 14-51 yaşları arasındaki kadın ve genç kızlara eğitici ve sosyal programlar uygulamak üzere 1995 yılından bu yana, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmaktadır. 2007 yılında dokuz ilde sayısı 29’u bulan ÇATOM programlarından, çoğunluğu kadın olmak üzere 125 binden fazla kişi doğrudan yararlanmıştır
   

GAP Support and Guidance Centers for Entrepreneurs (GAP-GİDEM) have been established in cooperation with the United Nations Development Program (UNDP) in order to render investment consultancy services with the aim of increasing investments and developing entrepreneurial skills in the region. The GİDEMs have been functioning since July 2002.
Bölgede yatırımları artırmak, girişimciliği geliştirmek ve yatırım konusunda danışmanlık sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma   Programı   (UNDP)  ile birlikte GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GAP-GİDEM) oluşturulmuştur. GİDEM’ler, Temmuz 2002’den beri faaliyetlerine devam etmektedir.


A total of 5,056 businessmen attended the training/ seminar activities, 2,989 of them took advantage of information services and 1,019 benefited from consultancy and advisory services organized in the region between 2003 and 2007 by four GİDEM offices established in Adıyaman, Diyarbakır, Mardin and Şanlıurfa.
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da açılan dört GİDEM ofisinin, 2003-2007 döneminde bölgede düzenlediği eğitim/seminer faaliyetlerinden 5.056, bilgilendirme hizmetlerinden 2.989, danışmanlık, tavsiye ve yönlendirme hizmetlerinden ise 1.019 iş adamı yararlanmıştır.


The Youth Project: A series of social, educational and  cultural  activities  are  carried  on  in  nine  Youth  and Various activities are organized within the scope of the Youth Project. Culture Houses set up with the objective of securing the participation of youngsters in the process of development.
 Gençlik Projesi: Gençliğin kalkınma sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan dokuz Gençlik ve Kültür Evi’nde sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetler ile kapasite artırıcı etkinlikler yürütülmektedir.


Local administrations collaborate with national and local NGOs as well as the private sector within the scope of this project. The project enjoys the financial support of the Swiss government and is implemented in cooperation with the GAP Administration and the UNDP. Around 76 thousand youngsters have benefited from this project. The project has been implemented since September 2006.
   
 Some other projects of the GAP Administration are the Preparation of the Subregional Development Plan of the Ilısu Dam Lake Environs, the GAP Region Public Health Project, the Central Village and Return to Villages Development Project, the Search, Excavation and Rescue Mission for the Hasankeyf Historical and Archeological Site, the Project for the Improvement of People’s Income Level in Nonirrigated Areas, the Project for the Development of Animal Husbandry in the GAP Region, and the Agricultural Research Project. The GAP Administration has many other projects in the agriculture, infrastructure, mapping, development and environment fields.
İdarenin diğer bazı projeleri; Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlanması, GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi, Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi, Hasankeyf Tarihî ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma-Kazı ve Kurtarma Çalışması, Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi, GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi ile Tarımsal Araştırma Projeleri’dir. GAP İdaresi, tarım, altyapı, harita, imar ve çevre alanında da pek çok proje yürütmektedir.    


GAP on International Platforms
Uluslararası Platformlarda GAP
 

Projects Carried out Jointly with International Organizations: The “Sustainable Development Program” is carried out jointly with the United Nations Development Program (UNDP) and receives joint financing from the Swiss Development Agency and other international organizations. This 5.9 million USD program comprises 33 subprojects.
 Uluslararası Kuruluşlarla Ortaklaşa Yürütülen Projeler: UNDP ile ortaklaşa yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Programı”, İsviçre Kalkınma Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların ortak finansmanı ile uygulanan 5.9 milyon ABD doları tutarındaki 33 alt projeden oluşmaktadır.

The first phase of implementation has been completed in a number of projects, including the Juvenile Street Laborers Rehabilitation, Vocational Training Aiming at the Youth, Support for Women Entrepreneurs and Subregional Implementation for Integrated Rural Development. The second phase gave priority to those projects aiming at women, youth and children. The project has been completed as of end of 2007.
Programın birinci aşamasında, Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu, Gençlere Yönelik Mesleki Eğitim, Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi, Alt Bölge Entegre Kırsal Kalkınma Uygulaması; ikinci aşamasında ise öncelikli olarak kadın, genç ve çocuklarla ilgili projeler uygulanmıştır. Proje 2007 sonu itibarıyla tamamlanmıştır.


The EU-GAP Regional Development Program: This program has a total budget of 47 million euros and aims to improve  the  social  and  economic conditions of the people living in the region. It also supports the goals of the National Program such as reducing the imbalance in development among the regions, providing informative services for producers, increasing the rate of employment and attaining sustainable economic development.
AB-GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Toplam finansman tutarı 47 milyon avro olan bu program, bölge nüfusunun ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesini hedeflemekte; aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, üreticilerin bilgilendirilmesi, istihdamın artırılması ve  sürdürülebilir  ekonomik kalkınmanın  sağlanması gibi ulusal program hedeflerini de önemli ölçüde desteklemektedir.

The program consists of three components. Allocations for these components, namely the Development of the Cultural Heritage, the Rural Development Project and Support for Small and Medium-sized Entrepreneurs, amount to 15 million euros, 24 million euros and 7.6 million euros, respectively.
Program üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan Kültürel Mirasın Geliştirilmesi bileşeni için 15 milyon, Kırsal Kalkınma Projesi için 24 milyon, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi için 7.6 milyon avro tahsis edilmiştir.


During the integrated regional development process, the GAP Administration, in addition to these programs and projects, continues to cooperate with various international organizations, Nongovernmental Organizations and universities to mutually share information and experience, exchange experts and transfer technology.
Entegre bölgesel kalkınma sürecinde GAP İdaresi, bu projelerin dışında çeşitli uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımı, uzman değişimi ve teknoloji transferi amaçlı iş birliği çalışmalarını da yürütmektedir.


Within this framework, a series of cooperation protocols were signed with various institutions and universities from a number of countries, including USA, Egypt, Syria, Israel and Italy.
Bu çerçevede ABD, Mısır, Suriye, İsrail ve İtalya gibi ülkelerin kurum, kuruluş ve üniversiteleri ile iş birliği protokolleri imzalanmıştır.


The Southeastern Anatolia Project (GAP)     
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)     

The Southeastern Anatolia Project (GAP), which is the most comprehensive project in Turkey and one of the leading models of its kind in the world, is implemented in an area encompassing nearly 10% of Turkish territory and 10% of the total population.
Türkiye’nin en kapsamlı, dünyanın benzerleri arasında örnek gösterilen sayılı projelerinden olan Güneydoğu Anadolu Projesi  (GAP),  alan  ve  nüfus  olarak  Türkiye’nin  yaklaşık % 10’unu oluşturan bir bölgede uygulanmaktadır.

GAP is an integrated sustainable project based on human development, consisting of 22 dams and 19 hydroelectric plants and irrigation facilities envisaged to be built along the Tigris and the Euphrates. It encompasses urban, rural, and agricultural infrastructure as well as the industry, education, transportation, health, housing, tourism and other sectors.
GAP, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yapılması öngörülen 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali ile sulama tesislerinin yanı sıra kentsel, kırsal ve tarımsal altyapı ile sanayi, eğitim, ulaştırma, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörleri de içine alan sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir projedir.

In the GAP Project, that was foreseen to be completed in 2005 with a public expenditure of 32 billion US dollars, cash realization remained at 62.2% in 2007.
Toplam 32 milyar ABD doları kamu harcaması ile 2005 yılında tamamlanması öngörülmüş olan GAP’ta nakdi gerçekleşme 2007 yılında % 62.2 seviyesinde kalmıştır.

Hence, the “GAP Action Plan 2008-2012” was put into force in June 2008. With this plan, a cash flow of 26.7 billion USD will be provided for the project.
Bunun üzerine, “GAP Eylem Planı 2008-2012” Haziran 2008’de uygulamaya konmuştur. Plan ile GAP’a söz konusu dönemde 26.7 milyar TL kaynak sağlanacaktır


GAP Administration: The GAP Regional Development Administration was established in 1989 to plan, guide, oversee and coordinate regional development.    
GAP İdaresi Başkanlığı: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı;  bölgesel  kalkınmayı planlamak, yönlendirmek, izlemek ve koordinasyonunu sağlamak üzere 1989 yılında kurulmuştur.    


GAP Investments: In 2008, more than 2 billion TL was spent on investments in the GAP region.
GAP Yatırımları: 2008 yılında GAP Bölgesi’ndeki yatırımlar için yapılan harcama toplamı 2 milyar TL’yi aşmıştır.


Energy Projects: As of 2008, nine hydroelectric plants were commissioned.
Enerji Projeleri: 2008 yılı itibarıyla 9 hidroelektrik santrali (HES) işletmeye açılmıştır.

 Almost half of the hydroelectric power production in the country is generated by the Karakaya, Atatürk, Dicle (Tigris), Kralkızı, Birecik, Karkamış and Batman hydroelectric plants, all of them GAP projects.
 Ülkede, hidroelektrik enerji üretiminin yaklaşık yarısı GAP kapsamındaki Karakaya, Atatürk, Dicle, Kralkızı, Birecik, Karkamış ve Batman HES’lerinden sağlanmaktadır.

From the date at which the plants were put into operation until the end of 2008, 308 billion kWh of hydroelectric power were generated in total.
 İşletmeye açıldıkları günden 2008 yılı sonuna kadar bu tesislerde toplam 308 milyar kilovat-saat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilmiştir.


Irrigation Projects: By the end of 2008, irrigation projects, in a total area of 272,972 hectares (ha) had been completed in the Fırat (Euphrates) and Dicle (Tigris) River Basins of GAP Region; and the irrigation network for another 99,518  hectares  was under construction. When the projects are completed, 1.8 million hectares will be effectively irrigated.     
 Sulama Projeleri: GAP Bölgesi’nde 2008 sonu itibarıyla Fırat ve Dicle havzalarında toplam 272.972 hektar alan (ha) sulamaya açılmıştır ve 99.518 ha sulama şebeke inşaatı devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha sulamaya açılmış olacaktır.

Industrial Infrastructure: 13 organized industrial sites (OIS) have been completed in the region, three of them in Gaziantep and the rest in Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt and Adıyaman. Constructions of 6 other OISs are continuing.
Sanayi Altyapısı: 3’ü Gaziantep’te olmak üzere; Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Adıyaman’da toplam 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlanmıştır. 6 OSB’nin ise inşaatı devam etmektedir.


Moreover, constructions of 25 small industrial sites (SIS) containing 10,069 business places have been completed in the GAP region. Twelve more SISs are under construction. There are also 2 free trade zones, one in Mardin and the other in Gaziantep.
GAP Bölgesi’nde, içinde 10.069 iş yeri bulunan 25 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. 12 KSS’nin ise inşaatı devam etmektedir. Biri Mardin, diğeri Gaziantep’te olmak üzere 2 serbest bölge vardır.

 Sustainable Human Development and Human Focused Projects: The GAP project, aiming to improve the living standards of the people in the region, attaches special emphasis to projects with environmental and human dimensions as well.
Sürdürülebilir İnsani Gelişme ve İnsan Odaklı Projeler: Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef alan GAP, ağırlıklı bir biçimde insani ve çevresel boyutları kapsamına almıştır.

In this context, GAP is not merely a public project, but it is a vast umbrella under which various agents and Non Governmental Organisations (NGOs) are engaged in cooperation.
Bu bağlamda GAP sadece bir kamu projesi değil, farklı aktörler ve hükûmet dışı kuruluşların iş birliği içinde olduğu geniş bir yelpazedir.

From the Multipurpose Community Centers (ÇATOM) that have been set up since 1995 with the aim of improving the status of women in the region, over 126,000 people, mainly women, benefited from nearly 29 programs conducted in 9 provinces in 2008 alone.
Bölge kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla 1995 yılından bu yana kurulan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nden 2008 yılında 9 ilde sayısı 29’u bulan programdan, çoğunluğu kadın olmak üzere 126 binden fazla kişi doğrudan yararlanmıştır.

 From the 4 GAP Support and Guidance Centers for Entrepreneurs (GAP-GİDEM) that were established in order to render investment consultancy services with the aim of increasing investments and developing entrepreneurial skills in the region, a total of 9,064 entrepreneurs benefited between 2002 and 2007.
Bölgede yatırımları artırmak, girişimciliği geliştirmek ve yatırım konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere faaliyet gösteren 4 GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezi (GAP-GİDEM)’nden 2002-2007 döneminde 9.064 girişimci yararlanmıştır.

From May 2001 to the present day, around 79 thousand youngsters have benefited from a series of social, educational and cultural activities that are carried out in 9 Youth and Culture Houses set up with the objective of securing the participation of youngsters in the process of development.
 Gençliğin kalkınma sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan 9 Gençlik ve Kültür Evi’nde yürütülen sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetler ile kapasite artırıcı etkinliklerle Mayıs 2001 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 79 bin gence ulaşılmıştır.


Some other projects of the GAP Administration are the Preparation  of the Subregional Development  Plan  of the  Ilısu   
İdarenin diğer bazı projeleri; Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlanması,

There are several activities organized in the region for development of its young people.
 Dam Lake Environs, the GAP Region Public Health Project, the Central Village and Return to Villages Development Project, the Search, Excavation and Rescue Mission for the Hasankeyf Historical and Archeological Site, the Project for the Improvement of People’s Income Level in Non irrigated Areas, the Project for the Development of Animal Husbandry in the GAP Region, and the Agricultural Research Project. The GAP Administration has many other projects in the agriculture, infrastructure, mapping, development and environment fields.

GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi, Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi, Hasankeyf  Tarihî  ve Arkeolojik  Sit  Alanı Araştırma Kazı ve Bölgede gençlerin kalkınmasına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Kurtarma Çalışması, Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi, GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi ile Tarımsal Araştırma Projeleri’dir. GAP İdaresi, tarım, altyapı, harita, imar ve çevre alanında da pek çok proje yürütmektedir.


International Cooperation: Within the scope of GAP, under the coordination of the GAP Administration, various projects are being implemented, addressing different sectors, with international collaboration.
Uluslararası İş Birliği: GAP kapsamında; GAP İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, uluslararası iş birliği ile farklı kesimlere yönelik çeşitli projeler de uygulamaya konmaktadır.

A 5.9 million USD “Sustainable Development Program”, supported by UNDP-Swiss Development Agency and completed by the end of 2007, a 47 million euro “EU-GAP Regional Development Program”, a 23.2 million euro “Reduction of Flood Risks Project”, and a 5 million euro “Strengthening Women and Women’s Non governmental Organizations Project” are some examples of these.
 2007 sonu itibarıyla tamamlanan UNDP-İsviçre Kalkınma Teşkilatı destekli 5.9 milyon ABD doları tutarındaki Sürdürülebilir Kalkınma Programı, 47 milyon avro tutarındaki AB-GAP Bölgesel Kalkınma Programı, 23.2 milyon avro tutarındaki Sel Riskinin Azaltılması Projesi ile 5 milyon avro tutarındaki Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi bunlardan bazılarıdır.

Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011
                  

27 Aralık 2016 Salı

Setting up an advisory committee for the coordination of fraud prevention

COMMISSION DECISION
of 23 February 1994 setting up an advisory committee for the coordination of fraud prevention
(94/140/EC)

Yolsuzluğun önlenmesinin koordinasyonu için bir istişare komitesi oluşturan 23 Şubat 1994 tarihli KOMİSYON KARARI
(94/140/EC)

This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents
Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi tarafından yaptırılmıştır


THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, Whereas the sound management of Community finances requires that fraud against the Community budget be effectively opposed;
Avrupa Topluluğunu oluşturan Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,Topluluk maliyesinin sağlam bir şekilde yönetimi için Topluluk bütçesine karşı yapılan dolandırıcılığa etkin olarak karşı konulmasının gerektiğini;

Whereas it falls primarily to the Member States to take specific measures to combat fraud; whereas this calls for close cooperation between Member States and the Commission;
Dolandırıcılıkla mücadele için spesifik tedbirler alma görevinin öncelikle Üye Devletlere düştüğünü; bunun Üye Devletler ile Komisyon arasında yakın işbirliği gerektirdiğini;


Whereas Article 209a of the Treaty requires Member States to take the same measures to counter fraud affecting the financial interests of the Community as they take to counter fraud affecting their own financial interests; whereas to this end they must, with the help of the Commission, coordinate the action they take to protect the financial interests of the Community and to counter fraud;
Antlaşma Madde 209a’nın Üye Devletlerin kendi mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılık ile mücadele için tedbir almaları gibi Topluluğun mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılığa karşı da aynı tedbirleri almalarını gerektirdiğini; bu amaçla Komisyon’un yardımıyla Topluluğun mali çıkarlarını korumak ve dolandırıcılığa karşı koymak için aldıkları tedbirleri koordine etmeleri gerektiğini;


Whereas the Commission also has considerable responsibility arising from its general task of ensuring that the Community budget is properly implemented and that the Treaty provisions are applied;
Komisyon’un ayrıca Topluluk bütçesinin doğru uygulanması ve Antlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlama görevinden doğan önemli bir sorumluluğu olduğunu;

Whereas it is therefore desirable that the Commission be advised by committee comprising representatives of the Member States which may be consulted on any matter relating to prevention, to cooperate between Member States and the Commission and to prosecution of fraud and on any other matter relating to the legal protection of the financial interests of the Community;
Bu nedenle Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve yolsuzluğun önlenmesi, Üye Devletlerle Komisyon arasında işbirliği, yolsuzluk kovuşturması ve Topluluğun mali çıkarlarının yasal olarak korunmasıyla ilgili tüm konularda danışılabilecek komitenin, Komisyon’a tavsiyede bulunmasının beklendiğini;

Whereas the existing committees specialize in specific areas only; whereas these committees are not to be replaced; whereas it is neverthe- less useful to have an overall view of the whole area of fraud against the Community budget; whereas a horizontal committee therefore needs to be set up;
Mevcut komitelerin sadece belirli alanlarda uzmanlaştığını; bu komitelerin yerini yenilerinin alamayacağını, ancak yine de Topluluk bütçesini tehdit eden yolsuzluğun etkilediği alanın tamamını bilmenin faydalı olduğunu; bu nedenle yatay bir komite oluşturulması gerektiğini;

Whereas, since the committee is to be a horizontal one and Member States need to be represented at the appropriate level reflecting their own administrative structures, provision should be made for the committee to consist of two representatives for each Member State,
Komite yatay olduğundan ve Üye Devletlerin kendi idari yapılarını yansıtan uygun düzeyde temsil edilmesi gerektiğinden, komitenin her Üye Devletten iki temsilciden oluşması için bir hüküm konulması gerektiğini dikkate alarak,


HAS DECIDED AS FOLLOWS:
AŞAĞIDAKİ KARARA VARMIŞTIR:

Article 1
An advisory committee for the coordination of fraud prevention
(hereinafter referred to as ‘the committee’) is set up in the Commission.

Madde 1
Yolsuzluğun önlenmesinin koordinasyonu için Komisyon’da bir istişare komitesi oluşturulur (buradan itibaren ‘komite’ olarak geçecektir).

Article 2
1. The Commission may consult the committee on any matter relating to the prevention and prosecution of fraud and all other illegal activities adversely affecting the financial interests of the Community, and on any matter relating to cooperation between Member States or between Member States and the Commission to protect the financial interests of the Community, in order to organise more effectively close and regular cooperation between the competent authorities to counter fraud.

Madde 2
1. Komisyon, yolsuzlukla mücadele için yetkili merciler arasında daha yakın ve düzenli işbirliğini etkin olarak düzenlemek için, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzluk kovuşturması ile Topluluğun mali çıkarlarını olumsuz etkileyen tüm yasal olmayan faaliyetlerle ve Üye Devletler arasında veya Üye Devletlerle Komisyon arasında Topluluğun mali çıkarlarını korumak için işbirliği yapılmasıyla ilgili her türlü konuda komiteye danışabilir.

The Commission may consult the committee on any matter relating to the protection of the financial interests of the Community and the protection of euro notes and coins against counterfeiting.
Komisyon, Topluluğun mali çıkarlarının korunması ve Avro banknot ve madeni paralarının sahteciliğe karşı korunmasıyla ilgili her konuda komiteye danışabilir.


The Commission may also consult the committee on any matter relating
to the legal protection of the financial interests of the Community, in particular with regard to the police and judicial aspects of developing, and cooperating on, the fight against fraud.

Komisyon ayrıca, Topluluğun mali çıkarlarının yasal olarak korunmasıyla ilgili her konuda, özellikle yolsuzlukla mücadeleyi geliştirme ve bu mücadelede işbirliği yapmada polis ve adli mercinin rolü konusunda komiteye danışabilir.


2. Any member of the committee may ask the Commission that the committee be consulted on any matter falling within the terms of reference of the committee.
2. Komitenin tüm üyeleri Komisyon’dan, komitenin yetki alanına giren konularda komiteye danışılmasını talep edebilir.

Article 3
Madde 3

1. The committee shall consist of two representatives for each Member State; they may be assisted by two representatives of the competent national authorities.
1. Komite, her Üye Devletten iki temsilciden oluşur; bu kişilere yetkili ulusal otoritelerden iki temsilci de yardımcı olur.

2. The committee shall be chaired by a representative of the Commission.
2. Komiteye, Komisyon’un bir temsilcisi başkanlık eder.

3. In agreement with the Commission, working parties may be set up by the committee to facilitate its work on sectoral matters within its remit.
3. Komisyon’la mutabık kalarak, görev alanları içerisinde, sektörel konularda çalışmaları kolaylaştırmak için komite tarafından çalışma grupları kurulabilir.


Article 4
Madde 4

1. The Commission shall provide secretarial services for the committee.
1. Komisyon, komite için sekreterya hizmetleri sağlar.

2. The chairman may invite any person with special expertise relating
to a particular item on the agenda to take part in the proceedings. Experts shall take part in discussions on those matters for which they have been invited only.

2. Başkan ilgili çalışmalara katılması için gündemdeki belirli bir konuyla ilgili uzmanlığa sahip kişileri davet edebilir. Uzmanlar sadece davet edildikleri konulardaki tartışmalara katılırlar.


3. Representatives of the Commission departments concerned shall attend meetings of the committee.
3. İlgili Komisyon departmanlarının temsilcileri komitenin toplantılarına katılır.

4. The committee shall be convened by the Commission.
4. Komite, Komisyon tarafından toplantıya çağrılır.


Article 5
Madde 5

1. The Committee shall consider requests for opinions made by the
Commission. No vote shall be taken.

1. Komite, Komisyon tarafından yapılan görüş bildirme taleplerini dikkate alır. Oy kullanılmaz.

2. The Commission may, when it asks an opinion of the committee, specify a time by which the opinion is to be delivered.
2. Komisyon, komitenin görüşünü sorduğunda, görüşün bildirileceği zamanı belirleyebilir.

3. Views expressed by the representatives of Member States shall be recorded in the minutes.
3. Üye Devletlerin temsilcilerinin ifade ettiği görüşler tutanaklara kaydedilir.


Article 6

Without prejudice to Article ►M1 287 ◄ of the Treaty, where the Commission informs the committee that an opinion requested or question asked relates to a confidential matter, participants shall be required not to divulge information obtained in the course of the proceedings of the Committee or of working parties.

Madde 6
Antlaşmanın, Komisyon’un bir görüş istendiğinde veya soru sorulduğunda komiteye bu hususların gizli olduğuna ilişkin bilgi vermesini öngören Madde 287’ye halel getirmeksizin, katılımcıların Komite veya çalışma gruplarının çalışmaları sırasında elde ettikleri bilgileri ifşa etmemesi istenir.

Article 7
This Decision shall take effect on 1 March 1994.

Madde 7
Bu Karar, 1 Mart 1994 itibariyle yürürlüğe girer.

http://www.bumko.gov.tr/TR,1180/mali-kontrol-fasli-muktesebati.html30 Kasım 2016 Çarşamba

Can computers translate?

Can computers translate?
Bilgisayarlar çeviri yapabilir mi?

 

Electronic engineers dream of translating languages on a computer. Why not? It would certainly save a lot of time and effort at international congresses.
Elektronik mühendisleri, bilgisayarlarla çeviri yapmayı düşlemektedirler. Neden olmasın? Kuşkusuz, böyle bir şey uluslararası kongrelerde, zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır.

 

A small gadget already exists. It looks like a pocket calculator. At the touch of a button it tells you how to say simple words in four different languages.But it is very limited.
Daha bugünden küçük bir aygıt vardır. Aygıt, cep hesap makinesine benzer. Bir düğmeye basıldığında,basit sözcükleri dört ayrı dilde, nasıl söyleyeceğinizi bildirir. Ama(bu aygıtla gerçekleştirilebilecek çeviriler)çok sınırlıdır.

 

The problem is that a computer cannot think for itself. You can teach it words, you can teach it grammatical structures. But how, for example, do you teach it to interpret a figurative use of language?
Sorun, bilgisayarın kendi kendine düşünememesidir. Bilgisayara sözcükleri öğretebilirsiniz,dilbilgisel yapıları öğretebilirsiniz. Ama ona, sözgelimi, dilin mecazi anlamlarını yorumlamasını nasıl öğretirsiniz?
 
Imagine a spokesman at the United Nations: 'My President is hungry for news'.
Birleşmiş Milletler'de bir konuşmacının. "Başkanım haber bekliyor ('habere acıktı')*," dediğini düşünün.

 

The computer translation might be: 'My President wants to eat the newspaper'.
Bilgisayarın çevirisi şöyle olabilir: "Başkanım gazeteyi yemek istiyor."


Kaynak:Oxford Dil Öğretim Ansiklopedisi

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More