Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Ombudsman

Ombudsman

constitution

Anayasa

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

8 Mart 2017 Çarşamba

We do everything the way we play football


We do everything the way we play football

Her şeyimiz, oynadığımız futbola benziyor

BASEL - As I walked around Basel in Switzerland, I met thousands of Turkish people. I noticed that they display almost identical reflexes. They all get overexcited at the slightest stimulus. Their display of affection has no boundaries. When they get mad, however, it’s best to keep away.

İsviçre’nin Basel kentinde dolaşırken, binlerce Türk ile karşılaştım. Dikkat ettim, hemen hemen hepsinin refleksleri aynı. Bir işaretle heyecanlar doruğa çıkıveriyor. Sevgi gösterisi sınırsız. Kızıldığı zaman ise, kimse yanlarına yaklaşmamalı.


As I watched those games, I saw our people display one by one almost all the reactions that we usually encounter in our daily life.

Baktım da, toplum olarak günlük hayatımızda sergilediğimiz reflekslerin hemen hemen tamamını, şu Avrupa kupası sırasında, sahalarda da izledik.


- SUDDEN LOSS OF MORALE:

- MORAL BOZULUVERİYOR:

This regular disease also contaminated our football. When we lost against Portugal, our morale went down to zero. That wasn’t all. We erected the gallows at once. We were in a feverish excitement to find the culprits and chop off of their heads. Isn’t this how we also treat each other in political as well as daily life? Isn’t our society always in a hurry to chop heads whenever we get furious at something?

Günlük yaşamımızdaki hastalığı, futbol’da da izledik. Portekiz’e yenilince moraller sıfıra indi. Sadece bununla da kalınmadı, hemen idam sehpaları kuruldu. Aynen, günlük yaşamımızda olduğu gibi, sorumlu arayıp kelle uçurma heyecanına kapıldık. Siyasette olsun, günlük ilişkilerimizde olsun hep böyle davranmaz mıyız ? Toplum olarak bir şeye kızdığımızda, mutlaka kelle koparmak istemez miyiz ?


- LACK OF COMMUNICATION:

- İLETİŞİM EKSİKLİĞİ:

We usually lack concentration. We find it hard to focus on anything. Our heads get muddled and even more importantly, we are communication-proof. Isn’t that also true of our football? We saw our national team run around the field in dishevelled confusion during the first half of each game. During the second half, however, they suddenly turned brilliant. In addition, lack of communication among our national players was one of the biggest problems.

Genel olarak konsantrasyonumuz eksiktir. Kendimizi belirli bir olaya odaklayamayız. Kafalar karışık ve daha da önemlisi, iletişim özürlüyüzdür. Bu durumu oynadığımız futbolda da görmedik mi ? Millilerimizi, oynadıkları her maçın ilk yarısında darmadağın ve karmaşa içinde gördük. Sonra, ikinci yarıda, birden bire bambaşka bir takımla karşılaştık.Hele iletişim konusu, Millilerimizin arasında da en önemli sorunlardan biriydi.


- TO LEAVE THINGS TO THE LAST MINUTE:

- ŞİMDİNİN İŞİNİ SONRAYA BIRAKMAK:

Our main national affliction also extends to football fields: To leave urgent matters to the last minute. I don’t know whether it’s a coincidence or a new habit to wait until the last minute of the game to score the goals that we should have hit right at the beginning. 
En büyük hastalığımız, yeşil sahalarda da kendini gösteriyor : Hemen yapılması gereken işleri son dakikaya bırakmak. Hemen, maçın başında atılması gereken golleri son dakikaya bırakma alışkanlığımı diyelim, yoksa tamamen şans eseri mi oldu diyelim, bilemiyorum.

All I know is that we’ve always been fond of leaving things to the last minute in our daily life. This habit has almost become a part of our life style.

 Bildiğim bir şey varsa, günlük yaşamımızda da, daima bugünün işini yarına bırakmaktan hoşlanırız. Bu alışkanlığımızı adeta, yaşamımızın bir parçası yapmışızdır.


- TO REACT WHEN WE GET ANGRY:

- KIZINCA, SONUCU DÜŞÜNMEDEN TEPKİ GÖSTERMEK:

We lose control when we get angry in the same way that we go berserk on the streets and fire guns when we’re happy without a thought for consequences. We see too much of this in our daily life. Didn’t we also see it during national games? How else can one explain the way Volkan got his red card?

Nasıl sevinince yeri göğü birbirine katarsak, sokaklara fırlayıp, başkalarına zarar vereceğimizi düşünmeden silahları ateşlersek, kızdığımızda da kontrolümüz kalmaz. Günlük yaşamımızda bu olayları fazlasıyla yaşarız. İşte aynı durumu Milli maçlarda da görmedik mi ? Volkan’ın kırmızı kart görmesini başka türlü nasıl izah edersiniz ki…


Anyway, that’s what we’re like. Is it too late to change? Of course not...

Ne yapalım, bizler böyleyiz.

Bu saatten sonra değişebilir miyiz ?

Değişiriz tabii..


This nation was not like this 40 years ago. It had different reflexes. Maybe we have to wait for another 40 years (!)

Bu toplum, 40 yıl önce böyle değildi. Refleksleri de daha farklıydı. Galiba 40 yıl daha beklememiz gerekiyor (!)


Mehmet Ali Birand


ingilizcesi:http://web.hurriyetdailynews.com

Türkçesi:http://www.hurriyet.com.tr/The translation of M.A.Birand’s column was provided by Nuran İnanç.28 Şubat 2017 Salı

A warm walk on ice


A warm walk on ice
Buzda sıcak bir yürüyüş

 A snow white empire in the Lake Çıldır in the eastern province of Kars, where the temperature can hit -20 or -40 centigrade, welcomes us. The lake is completely frozen and stands on a dreamlike geography. Even though the lake freezes in the “empire of ice,” life goes on under and above the water surface with all its colors.
Sıcaklığın -20 ya da -40 santigrat dereceye ulaşabileceği doğu Kars ilinde Çıldır Gölü'nde bir kar beyazlığı imparatorluğu bizi karşılıyor. Göl tamamen donmuş ve rüya gibi bir coğrafyada duruyor. Göl, "buz imparatorluğu" nda donmasına rağmen, yaşam tüm yüzey renkleri ile su yüzeyinin altında ve üstünde sürüyor.


Daily Hürriyet’s Ankara journalists, who are familiar with working against the frost of the capital’s steppe and waiting for a photo or for a few words for long hours, are the guests of Lake Çıldır tonight. Everyone left Ankara’s busy agenda behind for a few days and started discussions on eating fish for dinner.
Çarlık Gölü'nün bu gece konukları, Hürriyet'in başkentin bozkırına karşı duruşuna aşina olan, bir fotoğraf beklemek ya da birkaç saat boyunca birkaç kelime bekleyen Ankara muhabirleri. Herkes Ankara'nın yoğun gündemini birkaç günlüğüne geride bıraktı ve akşam yemeğinde balık yemesine ilişkin tartışmalara başladı.


Meanwhile, the main reason why we came to Lake Çıldır is an unexplained excitement in everyone’s heart. Bu arada, Çıldır Gölü'ne neden girdiğimizin ana nedeni, herkesin kalbinde açıklanamayan bir heyecan.


Let’s start from the very beginning of this adventure. Following a nearly one-and-half-hour flight from Ankara with the Medyatrek team, we arrive at Kars Airport. We are welcomed by Mukadder Yardımcıel, who will not leave us during our travel.
Bu maceranın başından itibaren başlayalım. Medyatrek ekibi ile Ankara'dan yaklaşık bir buçuk saatlik uçuş sonrasında Kars Havalimanı'na varıyoruz. Seyahatimiz sırasında bizi terketmeyecek olan Mukadder Yardımcısı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.


After having breakfast in the city center at a table decorated with the city’s famous cheese, we set off on the first stop, Gülyüzü village. When we arrive, the excited villagers, as well as children, welcome us. We give them aid materials that we brought with us, and later start our difficult travel.
Kentin ünlü peyniriyle süslenmiş bir masada kahvaltı yaptıktan sonra, ilk durağımız Gülyüzü köyünde yola çıktık. Varışa geldiğimizde, heyecanlı köylüler ve çocuklar bizleri karşılıyorlar. Onlarla birlikte getirdiğimiz yardım malzemeleri veriyoruz ve daha sonra zorlu seyahatlerimize başlıyoruz.


Everyone is ensuring their tools are working before starting an eight-kilometer travel in the endless “white desert.”
Herkes, sonsuz "beyaz çöl" de sekiz kilometrelik bir yolculuk yapmaya başlamadan önce aletlerinin çalıştığını garantiliyor.


The team is thrilled to make their first of such a trek with such a crowded team that will pass through the Lake Çıldır for the first time by walking. We complete half of the road, although team members show signs of fatigue, we continue walking with short breaks.
Ekip, Çıldır Gölü'nü yürüyerek geçirecek bu kadar kalabalık bir ekip ile ilk turunu yapmaktan heyecan duyuyor. Ekip üyeleri yorgunluk belirtileri göstermesine rağmen yolun yarısını tamamlıyoruz, kısa molalarla yürüyüşe devam ediyoruz.


If you want to pass the Lake Çıldır by walking on 40-centimeter-high snow, physical capacity is not enough. While struggling against snow and cold on one hand, you also have to endure psychological fatigue because you do not know how much more distance is left. Therefore you need to maintain mentally strong during this time.
Çıldır Gölü'nü 40 santimetrekarelik bir karla yürüdükten sonra geçirmek isterseniz fiziksel kapasite yeterli değildir. Bir yandan kar ve soğuka karşı mücadele ederken, aynı zamanda psikolojik yorgunluğa da katlanmak zorundasınız, çünkü ne kadar mesafe kaldıysa bilmiyorsunuz. Bu nedenle, bu süre zarfında zihinsel olarak zinde kalmanız gerekir.


Five-hour walk
Beş saatlik yürüyüş

At the end of nearly five hours, our walk ends. Even though we do not see fishermen netting fish through the ice, we get the chance to taste the famous yellow fish of Çıldır in a small fish restaurant. After a long conversation with villagers, it is time to set up our tents on the lake for accommodation.
Yaklaşık beş saatin sonunda, yürüyüşümüz sona eriyor. Buzda balık avı yapan balıkçılar görmüyor olsak da, Çıldır'ın ünlü sarı balığını küçük bir balık restoranında tadabilirsiniz. Köylülerle uzunca bir konuşmanın ardından, barınak için gölde çadır kurmamızın zamanı geldi.


And the night is full of silence, whiteness and solemnity, which accompany us in our dreams in a peaceful night. During sunrise, the beautiful view is accompanied by sunlight and a new day begins.
Ve gece, hayalimizde huzur dolu bir gecede bize eşlik eden sessizlik, beyazlık ve törenle doludur. Gün doğumu boyunca, güzel manzaraya güneş ışığı eşlik eder ve yeni bir gün başlar.


We start the day with a fantastic breakfast and a brief music session in a village house. The village’s local poet, Berkan Öztürk, performs the famous epic poem “Sandınız mı Kars Kalesi Alınır,” composed by poet Aşık Şenlik.
Güne harika bir kahvaltı ile başlayıp, kısa bir müzik oturumu bir köy evinde başlıyoruz. Köyün yerel şairi Berkan Öztürk, şair Aşık Şenlik tarafından bestelenmiş ünlü "Sandınız mı Kars Kalesi Alınır" şiirini yapıyor.


It is time to hit the road again. Our last stop is Şehit Astsubay Tuncay Güneş Primary School in Doğruyol Village to deliver our aid materials.
Yola tekrar çıkma vakti geldi. Son durağımız, Doğruyol Köyü'ndeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu yardım malzemelerini teslim etmek.


After meeting with talented children here, we start walking to the lake again. When we arrive in Atalay’s place on the lakeside, we see those walking on ice and cherishing the snow and view.
 Burada yetenekli çocuklar ile görüştükten sonra yine göle yürüyerek başlıyoruz. Atalay'ın göl kenarındaki yerinde varınca, buzda yürürken ve karları kutsamaktan ve görmekten mutluluk duyuyoruz.


Some come from the city center, some from neighboring cities or distant places like we do.  Now that we are here, we should enjoy the sleigh. After a short travel sleighing on ice, we return to reality and leave Çıldır for Ankara.
Bazıları şehir merkezinden geliyor, bazıları komşu şehirlerden veya uzak yerler gibi. Şimdi buradayız, kızaktan hoşlanmalıyız. Buz üzerinde duran kısa bir yolculuktan sonra gerçekliğe dönüyoruz ve Çıldır'ı Ankara'ya terk ediyoruz.


Scary but fantastic
Korkunç ama harika


Speaking about the adventure, the cameraman for private broadcaster Kanal D, Bayram Şahin, who was one of the 19 press members in the group, said the most difficult part of such journeys was having no other choice but to reach to the point of arrival.
Serüven hakkında konuşan özel yayıncı Kanal D kameraman grubu grubunda 19 basın mensubu olan Bayram Şahin, bu yolculukların en zor bölümünün varış noktasına ulaşmaktan başka çaresi kalmadığını söyledi.

“It was very hard to walk due to harsh winter conditions. This is the first time such a big group of people come to Lake Çıldır. Physical and psychological endurance is necessary in such activities,” he added. 
"Zorlu kış koşulları nedeniyle yürümek çok zordu. Bu kadar büyük bir grubun Çıldır Gölü'ne ilk geldiği budur. Bu tür faaliyetlerde fiziksel ve psikolojik dayanıklılık gerekli "dedi.


 “Hard nature conditions are a part of daily life there. Winter lasts nine months, and summer and spring lasts three months. The night is full of the sounds of wolves howling and the cracking sound of the ice on the lake.
 "Zor doğa koşulları, orada günlük hayatın bir parçası. Kış dokuz ay sürer ve yaz ve ilkbahar üç ay sürer. Gece kurt sesleriyle ve gölde buzun çatırdayan sesi doludur. Köylüler ona gölün çığlıkları der.

Villagers call it the screams of the lake. We walked for six hours on the lake. Then the hospitality of villagers and nature were like an award for our effort,” said Kenan Şener, reporter for private broadcaster CNN Türk.
Gölde altı saat yürüdük. Özel kökenli CNN Türk muhabiri Kenan Şener, "Köylüler ve doğanın misafirperverliği çabamız için bir ödül gibiydi." Dedi.


NTV reporter Serkan Kaya said it was scary to stay in a tent on an ice mass. “I can’t say that I slept well but it was worth having the experience. It was fantastic to wake up to sunrise and looking at a clean sky,” he said.
NTV muhabiri Serkan Kaya, bir buz kütlesi üzerinde çadırda kalmanın korkutucu olduğunu söyledi. "İyi uyuduğumu söyleyemem, ancak tecrübeye sahip olmaya değerdi. Gün doğumunu uyandırmak ve temiz bir gökyüzüne bakmak harika "dedi.
March/01/2017http://www.hurriyetdailynews.com/a-warm-walk-on-ice-.aspx?pageID=238&nid=110277

23 Şubat 2017 Perşembe

Refugees and internally displaced persons (IDPs)

Refugees and internally displaced persons (IDPs)
Mülteciler ve yerlerinden olmuş kişiler


The adoption of the Law on Foreigners and International Protection represents significant progress in the area of refugees and asylum seekers, introducing a comprehensive legal and institutional framework on migration and asylum with a view to bringing Turkey into line with EU and international standards.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi, mülteciler ve sığınmacılar bakımından önemli bir ilerleme olup, Türkiye’nin AB standartları ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamak amacıyla göç ve iltica alanında kapsamlı bir hukuki ve kurumsal çerçeve getirmiştir.

The adoption of implementing legislation is crucial. The Law provides for judicial remedies and legal aid for migrants, in turn creating a need for greater resources. (See also Chapter 24 — Justice, freedom and security)
Uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kanun, göçmenler için hukuki çözüm yolları ve adli yardım sağlamakta, dolayısıyla daha fazla kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. (Bkz. Fasıl 24 - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik).

Detailed provisions on the management of removal centres are needed, as well as structured psycho-social services for irregular migrants staying in the centres.
Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemelere ve bu merkezlerde kalan düzensiz göçmenlerin faydalanacağı şekilde yapılandırılmış psiko-sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and is granting temporary protection to more than 200 000 Syrians living in well-run and well-equipped camps.
Türkiye, Suriye ile açık kapı politikasını sürdürmüştür ve iyi yönetilen ve iyi donanımlı kamplarda kalan 200.000’den fazla Suriyeliye geçici koruma sağlamaktadır.


Turkey is currently registering a further sizeable number of refugees from Syria not residing in the camps, estimated at 200 000 – 400 000, who are particularly vulnerable in terms of access to education and psycho-social care.
Türkiye hâlihazırda, kamplarda kalmayan, sayısı 200.000 ila 400.000 arasında olduğu tahmin edilen ve özellikle eğitim ve psiko-sosyal bakıma erişime muhtaç daha büyük bir sığınmacı kitlesine ev sahipliği yapmaktadır.


It has also provided Syrians in Syria with humanitarian assistance at the border. Turkey joined the UN Regional Response Plan in late 2012. The formal registration of international NGOs is difficult, slow and sometimes blocked.
Türkiye ayrıca, Suriye’deki Suriyelilere sınırda insani yardım sağlamıştır. Türkiye 2012 yılının sonlarında BM’nin Suriye Bölgesel Müdahale Planına katılmıştır. Uluslararası STK’ların resmi tescilleri zor ve yavaş gerçekleşmiş ve bazen engellenmiştir.


Apart from the Syrian population, Turkey also hosted other asylum-seekers and refugees, including children. The number of asylum applications filed by non-Syrians increased sharply in the first half of 2013 as compared with 2012.
Suriyeliler dışında Türkiye ayrıca, çocuklar da dahil, diğer sığınmacı ve mültecilere ev sahipliği yapmıştır. Suriyeli olmayanlar tarafından yapılan sığınma başvurularının sayısı 2012 yılı ile karşılaştırıldığında 2013 yılının ilk yarısında büyük artış göstermiştir.


Some of the children received social assistance and healthcare and were able to attend school, but others faced difficulties due to poverty, language competence or issues relating to identity documents and compulsory places of residence.
Çocukların bazılarına sosyal yardım ve sağlık hizmetleri sağlanmış ve bu çocuklar okula devam edebilmiştir; ancak diğer çocuklar yoksulluk, dil yeterliliği veya kimlik belgeleri ve zorunlu ikamet yerleri gibi konularla ilgili zorluklarla karşılaşmıştır.

Cases were reported of difficulties in accessing UNHCR services and of asylum procedures being blocked.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) hizmetlerine ve iltica prosedürlerine erişimde zorluklarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.

Individuals involved in asylum procedures experienced problems with access to adequate accommodation, work, health services, education and integration support.
İltica prosedürlerine tabi olan bireyler yeterli barınma, çalışma, sağlık hizmetleri, eğitim ve entegrasyon desteğine erişimde sorunlar yaşamıştır.

The situation of internally displaced persons (IDPs) has not changed. The process of compensating IDPs continued, but there is no comprehensive national strategy in place to address the needs of IDPs or those who wish to return to their homes.
Yerlerinden olmuş kişilerin durumu değişmemiştir. Bu kişilerin zararlarının tazmin edilmesi süreci devam etmektedir, ancak bunların veya evlerine dönmek isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji bulunmamaktadır.

Overall, significant progress can be reported on the legislative framework on refugees and asylum seekers, with the adoption of the Law on Foreigners and International Protection.
Sonuç olarak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulü ile mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yasal çerçeve hususunda kayda değer ilerleme sağlanmıştır.


The adoption of the implementing legislation is now crucial. Detailed provisions on the management of removal centres are needed.
Bundan sonra uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin ayrıntılı düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and has been providing considerable assistance to an increasing number of Syrian refugees living in camps.
Türkiye, Suriye vatandaşlarına yönelik açık kapı politikasını sürdürmektedir ve kamplarda yaşayan ve sayıları giderek artan Suriyeli sığınmacılara önemli ölçüde yardım sağlamaktadır.

The situation of the refugees staying outside the camps requires attention. There is still no comprehensive national strategy in place to address the needs of internally displaced persons.
Kampların dışında kalan sığınmacıların durumuna önem verilmesi gerekmektedir. Yerlerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji halen mevcut değildir.

Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)

22 Şubat 2017 Çarşamba

Postcard From Zimbabwe

Postcard From Zimbabwe
Zimbabve'den Manzaralar
HWANGE, Zimbabwe

Here’s a measure of how President Robert Mugabe is destroying this once lush nation of Zimbabwe:
Başkan Rob e r t Mugabe'nin, bir zamanların müreffeh ülkesi Zimbabve'ye nasıl zarar verdiğini gösteren bir ayrıntı vereceğim.

In a week of surreptitious reporting here (committing journalism can be a criminal offense in Zimbabwe), ordinary people said time and again that life had been better under the old, racist, white regime of what was then called Rhodesia.
Ülkede açıkça gazetecilik yapmak suç sayılabildiği için, bir hafta boyunca gizli görüşmeler yaptım. Sıradan insanlar bana çeşitli kereler, ülkenin adının Rodezya olduğu eski ırkçı beyaz yönetim dönemindeki hayatın daha iyi olduğunu söyledi.

When the country changed from Rhodesia to Zimbabwe, we were very excited,” one man, Kizita, told me in a village of mud-walled huts near this town in western Zimbabwe. “But we didn’t realize the ones we chased away were better and the ones we put in power would oppress us.
Zimbabve'nin batısında, kerpiç kulübelerden oluşan bir köyde konuştuğum Kizita adlı adam, "Ülkenin adı Rodezya'dan Zimbabve'ye döndüğünde sevinmiştik. Oysa kovduğumuz kişilerin daha iyi olduğunu, iktidara getirdiklerimizin ise bizi ezeceğini anlamadık" dedi.

“It would have been better if whites had continued to rule because the money would have continued to come,” added a neighbor, a 58-year-old farmer named Isaac. “It was better under Rhodesia. Then we could get jobs. Things were cheaper in stores. Now we have no money, no food.”
Kizita'nın komşusu olan 58 yaşındaki çiftçi Isaac, "Beyazlar yönetimde kalsaydı daha iyi olurdu, çünkü para gelmeye devam ederdi. Rodezya zamanında şartlar daha iyiydi. O zamanlar iş bulabiliyorduk, fiyatlar bu kadar yüksek değildi. Şimdi ne yiyecek ne de para var" diye ekledi.

Over and over, I cringed as I heard Africans wax nostalgic about a nasty, oppressive regime run by a tiny white elite. Black Zimbabweans responded that at least that regime was more competent than today’s nasty, oppressive regime run by the tiny black elite that surrounds Mr. Mugabe.
Afrikalıların, küçük bir beyaz nüfusun yönettiği baskıcı ve kötü bir rejime olan özlemini görünce utanç duydum.
Siyah Zimbabveliler bana, eski rejimin en azından şimdiki baskıcı ve kötü rejimden daha becerikli olduğunu söyledi. Mevcut rejim, Mugabe'nin çevresindeki küçük bir siyahî seçkinler sınıfından ibaret.

A Times colleague, Barry Bearak, was jailed here in 2008 for reporting, so I used a fresh passport to enter the country as a tourist. Partly for my own safety, I avoided interviewing people with ties to the government, so I can’t be sure that my glimpse of the public mood was representative.
The New York Times'tan meslektaşım olan Barry Bearak, ülkede haber yaptığı için 2008'de hapse atılmıştı. Ben de yeni bir pasaport alıp ülkeye turist olarak girdim. Kendi güvenliğimi de düşünerek, hükümetle bağlantılı kişilerle görüşmekten kaçındım

People I talked to were terrified for their personal safety if quoted — much more scared than in the past. That’s why I’m being vague about locations and agreed to omit full names.
 Bu nedenle, halkın düşünceleriyle ilgili saptamalarımın ne derece doğru olduğundan emin değilim.
Konuştuğum insanlar, adları verilirse başlarına gelebilecek olan şeylerden eskisine kıyasla daha fazla korkuyordu.

But what is clear is that Zimbabwe has come very far downhill over the last few decades (although it has risen a bit since its trough two years ago). An impressive health and education system is in tatters, and life expectancy has tumbled from about 60 years in 1990 to somewhere between 36 and 44, depending on which statistics you believe.
Bu yüzden yer ve kişi adlarını tam olarak veremiyorum. Ancak kesin olan şu ki, Zimbabve son 20-30 yıllık dönemde giderek geriledi. Gerçi iki yıl önceki dip noktasına göre bir miktar ilerleme var. Eskinin etkileyici eğitim ve sağlık sistemi çökmüş durumda.
Ortalama yaşam beklentisi 1990'da 60 yılken, şimdi değişik istatistiklere göre 36 ile 44 yıl arasında.

Western countries have made the mistake of focusing their denunciations on the seizures of white farms by Mr. Mugabe’s cronies. That’s tribalism by whites; by far the greatest suffering has been endured by Zimbabwe’s blacks.
Batılı ülkeler, asıl tepkiyi Mugabe taraftarlarının beyazlara ait çiftliklere el koymasına göstererek hata yaptı. Bu tavır bir tür beyaz tutuculuğuydu. Oysa şu ana kadar en büyük acıları Zimbabve'nin siyahî halkı çekti.

In Kizita’s village, for example, I met a 29-year-old woman, seven months pregnant, who had malaria. She and her husband had walked more than four miles to the nearest clinic, where she tested positive for malaria.
Örneğin, Kizita'nın köyünde tanıştığım, yedi aylık hamile olan 29 yaşındaki bir kadın sıtma hastalığıyla boğuşuyordu. Kadın ve kocası, bu teşhisi almak için 6 kilometre uzaklıktaki sağlık ocağına yürümüştü.

But the clinic refused to give her some life-saving antimalaria medicine unless she paid $2 — and she had no money at all in her house. So, dizzy and feverish, she stumbled home for another four miles, empty-handed.
Ancak sağlık ocağı kadına, 2 dolar ödemedikçe sıtma ilacı vermeyi reddetmiş. Oysa kadının hiç parası yoktu. Hastalıktan dolayı sersemlemiş olan ateşler içindeki kadın, altı kilometre daha yürüyerek eli boş eve dönmüş.

As it happened, the clinic that turned her down was one that I had already visited. Nurses there had complained that they were desperately short of bandages, antibiotics and beds.
Kadını geri çeviren sağlık ocağına köye gelmeden önce uğramıştım. Oradaki hemşireler ciddi bir antibiyotik, sargı bezi ve yatak sıkıntısı çektiklerinden şikâyet etmişti.

They said that to survive, they impose fees for seeing patients, for family planning, for safe childbirth — and the upshot is that impoverished villagers die because they can’t pay.
Sağlık ocağını açık tutabilmek için muayene, aile planlaması ve sıhhi doğum için bir miktar ücret uygulamaya başladıklarını söylemişlerdi. Sonuçta bu parayı veremeyen yoksul köylüler ölüyordu.

I also spent time at an elementary school where the number of students had dropped sharply because so few parents today can afford $36 in annual school fees.
Öğrenci sayısının hızla azaldığı bir ilkokulu da ziyaret ettim. Yıllık 36 dolar tutarındaki okul harcını yatıramayan aileler, çocuklarını okula gönderemiyordu.

We don’t have desks. We don’t have chairs. We don’t have books,” explained the principal, who was terrified of being named. The school also lacks electricity and water, and the first grade doesn’t have a classroom and meets under a tree.
İsminin açıklanması olasılığından dehşete kapılan okul müdürü bana, "Sıramız yok, sandalye yok, kitabımız yok" dedi. Elektrik ve suyun bulunmadığı okulda, derslikleri olmayan birinci sınıf öğrencileri ağaç altında ders yapıyordu.

This particular school had been founded by Rhodesians more than 70 years ago, and the principal mused that it must have served black pupils far better in Rhodesian days than today.
70 yıl önce Rodezyalılar tarafından kurulan bu okulun müdürü siyahî öğrencilerin eski rejim döneminde şimdikinden çok daha iyi eğitim aldığını söyledi.

At another school 100 miles away, the deputy headmaster lamented that students can’t even afford pens. “One child has to finish his work, and then he lends his pen to another child,” he explained.
Bir başka okuldaki müdür yardımcısı, çocukların kurşunkalem bile alamadığından yakınarak "Kalemle işi biten öğrenci, onu bekleyen öğrenciye veriyor" diye açıklama yaptı.

Zimbabwe is one of my favorite countries, blessed with friendly people, extraordinary wildlife and little crime. I took my family along with me on this trip (my kids accuse me of using them as camouflage), and they found the scenery, people and wild animals quite magical.
Dost canlısı insanları, olağanüstü doğası ve düşük suç oranıyla Zimbabve benim en sevdiğim ülkelerden birisi. Bu seyahati yapabilmek için ailemi de yanımda götürdüm. Çocuklarım beni, onları kamuflaj olarak kullanmakla suçladı.
Ancak ülkenin doğasına, vahşi yaşamına ve insanlarına bayıldılar.

At a couple of villages we visited, farmers were driving away elephants that were trampling their crops — and they were blaming Mr. Mugabe for the elephants. That struck even me as unfair.
Gittiğimiz bazı köylerde, ürünlerine zarar veren filleri kovalayan çiftçiler, filler yüzünden Mugabe'yi suçluyordu. Bu bana bile haksızlık olarak göründü.

The tragedy that has unfolded here can be reversed if Mr. Mugabe is obliged by international pressure, particularly from South Africa, to hold free elections.
Eğer uluslararası baskılar ve özellikle de Güney Afrika'nın yapacağı sıkıştırma, Mugabe'yi serbest seçimler düzenlemeye zorlarsa, ülkede devam eden trajedi durdurulabilir.

Worldwide pressure forced the oppressive Rhodesian regime to give up power three decades ago. Now we need similar pressure, from African countries as well as Western powers, to pry Mr. Mugabe’s fingers from his chokehold on a lovely country.
Rodezya dönemindeki ırkçı beyaz yönetime yapılan uluslararası baskılar, otuz yıl önce bu rejimin düşmesini sağlamıştı. Şimdi hem Afrikalıların hem de Batılıların Mugabe'ye baskı yaparak, bu güzel ülkeyi mahvetmesine engel olması gerekiyor.

Nicholas Kristof APRIL 7, 2010
http://www.nytimes.com/2010/04/08/opinion/08kristof.html

20 Şubat 2017 Pazartesi

SERVICE NOT INCLUDED

SERVICE NOT INCLUDED
SERVİS DAHİL DEĞİLDİR

As the doorman opens the Rolls Royce door with his left hand, his right hand is free to accept
another five pound note.

Kapıcı, sol eliyle Rolls Royce'un kapısını açarken, sağ eli(ni) beş sterlinlik bir banknot daha almak için boştur (hazır tutar).

Nice work if you can get it! eğer bulabilirseniz, iyi bir iş!


But if you want to be a doorman at one of the expensive hotels in Park Lane, you have to buy
the job.   And it could Cost a few thousand pounds.

Ama Park Lane'deki pahalı otellerden birine kapıcı olmak istiyorsanız,işi satın almanız (hava parası
vermeniz) gerekir. Ve bu da birkaç bin sterline mal olabilir.


That's the rumour.   But the doormen say it's a thing of the past.
Söylenti budur. Ama kapıcılar bunun geçmişte kaldığını söylemektedirler.


The whole question of tipping in England is more a matter of tradition than logic. You don't leave a tip in garages, pubs, cinemas or theatres.
ingiltere'de bahşiş verine konusu, bütünüyle, mantıktan çok, geleneklere dayanır. Garajlarda,
"pub"larda, sinemalarda ve tiyatrolarda bahşiş verilmez.


But you leave a tip at the hairdresser's, in taxis and in restaurants (especially if the bill says
'Service not Included').
The normal rate is 10%.

Ama berberlerde, taksilerde ve lokantalarda (özellikle hesapta ' Servis dahil değildir' yazıyorsa) bahşiş verilir. Normal oran, % 10'dur.

Kaynak:Oxford Dil öğretim Ansiklopedisi

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More