Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

22 Mayıs 2015 Cuma

Greenwich Mean TimeGreenwich Mean Time
Greenwich Saat Ayarı


What time is it?   Nowadays there is only one correct answer to this question.    This was not always true.
Saat kaç? Günümüzde bu sorunun bir tek doğru yanıtı vardır. Bu her zaman böyle olmamıştır.'In 1859 a man in Dorset lost a court case because he was late.   The court used Greenwich time.   He used local time.
1859 yılında Dorset'te bir adam, geç kaldığı için bir davayı kaybetti. Mahkeme Greenwich saatini, adam yerel saati kullanmıştı.Even in small countries like Britain the local time varies a lot from place to place.    Noon in Dorset is 17 minutes later than it is in London.
Britanya gibi küçük bir ülkede bile, yerel saat, yöreden yöreye büyük farklılık gösterir, Dorset'te öğle, Londra'dakinden on yedi dakika sonra olur.It was the development of the railways in the nineteenth century which made a national system of time keeping necessary.   
On dokuzuncu yüzyılda demiryollarının gelişmesi, ulusal saat ayarı kavramını zorunlu  kılmıştır.In 1880 the time at the Greenwich Observatory in London became the legal time for Britain.
1880'de Londra'daki Greenwich gözlemevinin saati, Britanya'nın yasal saati olmuştur.Today GMT is the basis of time keeping all over the world.   Nearly all countries have a national system which is so many hours ahead of or behind Greenwich.
Bugün GMT (Greenwich saat ayan), dünyanın her yerinde saat  ayarlarının temelini oluşturur. Aşağı yukarı bütün ülkelerin, Greenwich'in birkaç saat ilerisinde   ya da gerisinde kalan ulusal sistemleri vardır.

Kaynak:Oxford dil öğretim ansiklopedisi

20 Mayıs 2015 Çarşamba

general information


General Information
Genel BilgilerNiğde Province is situated in the south­east of Turkeys Central Anatolian Region. Situated at an altitude of 1229 metres the population of Niğde Province, according to the general 2007 census, is 331,667 Niğde has Aksaray, Nevşehir, Kayseri and Konya as neighbours with the Bolkar Mountains to the south, the province of İçel to the southeast and the Aladağlar Mountains to the east forming natural borders that separate it from the province of Adana.
Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı 1229 metre olan Niğde ilinin 2007 yılı nüfus sayımlarına göre genel nüfus toplamı 331.667 dir. Aksa­ray, Nevşehir, Kayseri, Konya illerine komşu olan Niğde, güneyde Bolkar dağları ile İçel ilinden, güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile de Adana ilin­den ayrılır.


As for the districts of Çamardı and Ulukışla, they are counted as being in the Mediterranean region.
Thermal springs, historical sites, beautiful scenery, opportunities for mountaineering and winter sports and a rich history are the elements that give this beautiful town the possibility of being an important travel destination.
Çamardı ve Ulukışla ilçeleri ise Akdeniz bölgesinde kalmaktadır.
Termal kaynakları, ören yerleri, doğal gü­zellikleri, dağ ve kış turizm olanakları ve zen­gin tarihi doku, bu güzel kenti turizm merkezi yapabilecek önemli unsurlardır.The fundamental source of the locals income is agriculture and animal husbandry. The Niğde Central Industrial Centre, the Bor Leather Industrial Centre and the Birko Sheep Corporation and other trades are important occupations for the local people.
Halkın esas geçim kaynağı tarım ve hay­vancılıktır. Niğde Merkez Organize Sanayi, Bor Deri Organize Sanayi ve Birko Koyun­lu A.Ş. halı fabrikası ve diğer sanayi kolları Niğde halkı için önemli istihdam alanlarıdır.Niğde Province is top of the list in the country in the number of apple trees it boasts. This province provides 25% of the potato production of the whole country. It is an important centre of traditional handicrafts.
Elma ağacı sayısında Niğde ili ülke sıralama­sında ilk sırada yer alır. Ülke genelinde pa­tates üretiminin ise %25’lik bölümü bu ilde üretilir. Geleneksel el sanatları bakımından Niğde önemli bir ildir.


The carpets made in the Niğde are sold all over the world. Its proximity to the Capital Ankara, its being located in Cappadocia, its wealth of history and its natural beauty all go towards making this pretty Anatolian town something special.
Niğde ilinde üretilen halılar dünyanın birçok ülkesinde müşteri bulmaktadır. Başkent Ankara’ya yakınlığı, Kapadokya bölgesinde olması, tarihi değer­leri ve doğal güzellikleri bu güzel Anadolu kentini ayrıcalıklı kılmaktadır.Ecemiş Waters and the Ulu river are important rivers.
Niğde consists of 6 districts: Central, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik and Ulukışla.
Ecemiş Suyu, Ulu ırmak önemli akarsulardır.
Niğde ilinin Merkez ilçe, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere 6 ilçesi mevcuttur.The Leather Trade Centre of Bor, the mountain houses of Çamardı and the hot springs of Ulukışla play important roles in the economic and social development of Niğde province.
 Bor ilçesindeki organize deri sanayi, Çamardı ilçesindeki dağ evi ve Ulukışla ilçesindeki termal kaplıca turizmi Niğde ilinin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

23 Ocak 2015 Cuma

Iran nuclear deal

  • Iran has agreed to reduce its nuclear activity in historic talks in Geneva
    25.11.13

HistoryHISTORY
TARİHÇE
 
The ancient name for Niğde was “NAHİTA”. The artefacts found at the Kaletepe Obsidian Workshops date back to 800,000 B.C.
Niğde’nin Antik adı “NAHİTA”dır. Kaletepe obsidyen atölyelerinde ele geçen buluntular M.Ö. 800 bin yıl öncesine dayanmaktadır.


There are ongoing excavations at: the Kaletepe Obsidian Workshops, Bahçeli- Köşk Mound, Çiftlik- Tepecik Mound, Pınarbaşı Mound, the Tin Mine Quarry discovered at Çamardı-Kestel and at the Göltepe of Madenci Köyü.
Kaletepe obsidyen atölyesi, Bahçeli - Köşk Höyük, Çiftlik - Tepecik Höyük, Pınarbaşı Höyük ve Çamardı - Kestel’de ortaya çıkarılan kalay maden ocağı ile Madenci Köyü Göltepe’de yapılan kazılar,These projects demonstrate that Niğde was frst settled 10,000 years ago and that there have been civilisations in Niğde continuously since then to the present day.
Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 10.000 yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir.


From Assyrian and Hittite written documents and from the work going on at the Porsuk Mound excavation we learn that Hittite rule began in 1,800 B.C. and continued for a thousand years.
Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin M.Ö.   1800’den   itibaren   başlayarak   1000   yıl
süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır.


In 710 B.C. the region passed eventually from Hittite to Assyrian sovereignty and after the Assyrians it passed to the Phrygians. In the period up to becoming Roman in 17 B.C.  the region was home to the Medines, the Persians, the Hellenistic Cappadocian Kingdom of Alexander and the Kingdom of Pergamum.
M.Ö. 710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Asurlulara daha sonra da Friglere geçmiştir. M.Ö. 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır.


When in 395 A.D. the Roman Empire split into two Niğde became part of East Roman (Byzantine) lands.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır.The Turks began arriving in Anatolia in 1071 as the Seljuk Dynasty and continued to expand until 1308.
Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına dek sürmüştür.


In 1470 the region was defnitively under the rule of the Ottoman Empire and remained so until the emergence of the Turkish Republic.
1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hâkimiyetine giren bölge, bugün zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

12 Ocak 2015 Pazartesi

Scientists to drill deep through Earth’s crust

Scientists to drill deep through Earth’s crust


A team of scientists is preparing a new attempt to drill through the Earth's crust to the mantle below for the first time ever.
The team will soon drill beneath the Pacific to test the viability of such an operation, and say an attempt to reach the mantle could begin in 2018.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More