Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Ombudsman

Ombudsman

constitution

Anayasa

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

17 Şubat 2017 Cuma

İzmir, Pearl of the Aegean

İzmir, Pearl of the Aegean:
İzmir Ege'nin incisi
“Beautiful İzmir”, the birthplace of the noted epic bard Homer, is a momentous tourism, arts, culture, trade and industrial center.     
 Ege’nin İncisi İzmir: Ünlü destan yazarı Anadolulu Homer’in doğum yeri olan “Güzel İzmir”, önemli bir turizm, sanat, kültür, ticaret ve sanayi merkezidir.

The very first settlement in İzmir is Bayraklı (3,000 B.C.). The city came under the influence of the Hittite state after 1,500 B.C.. Alexander the Great constructed a citadel, which still exists, in Kadifekale, and rearranged the city on the slopes of Kadifekale in the 4th century B.C. The city gained prominence during Roman times and came under Ottoman rule after the period of Byzantine domination.
İzmir’in ilk yerleşim merkezinin adı Bayraklı’dır (MÖ 3000). Kent, MÖ 1500’lü yıllardan sonra Hitit Devleti’nin etkisi altına girmiş; MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender, Kadifekale’de bugün hâlâ var olan kaleyi inşa ettirerek, şehri Kadifekale etekle-rinde yeniden yapılandırmıştır. Roma İmparatorluğu döne-minde önem kazanan kentte, Bizans döneminden sonra Osmanlı egemenliği başlamıştır.

 İzmir, liberated from Greek occupation on September 9th, 1922 in the National War of Independence, soon became the third largest city in Turkey.
 Kurtuluş Savaşı ile birlikte 9 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılan İzmir, kısa zamanda Türkiye’nin üçüncü büyük kenti konumuna gelmiştir.     

İzmir is known for one of the most praised festival in Turkey, the International İzmir Festival. In the Culture Park, which is situated in the center of the town, the most popular İzmir International Fair is also held every year.
İzmir, Türkiye’nin en etkin festivallerinden olan Uluslararası İzmir Festivali ile tanınmaktadır. Kentin merkezinde yer alan Kültürpark’ta ise her yıl büyük ilgi gören Uluslararası İzmir Fuarı düzenlenmektedir.

Çeşme is among İzmir’s most beautiful and Turkey’s most popular holiday resorts. The Urla Quay and Çeşmealtı are known  for  their  beautiful  beaches  and islands. 
Çeşme; İzmir’in en güzel, Türkiye’nin en ünlü tatil yöreleri arasındadır. Urla İskelesi ve Çeşmealtı, güzel plajları ve adaları ile tanınır.

Balıklıova is noted for its fresh fish, and Mordoğan and Karaburun for their untouched shores and beaches as well as for the beauty of their winter months when narcissuses and hyacinths grow in the mountains.
 Balıklıova taze balıkları; Mordoğan ve Karaburun bakir, el değmemiş sahilleri, kış ayları da dağlarında yetişen nergis ve sümbülleri ile ünlüdür.

 

The magnificent Çeşme Citadel was constructed by the Ottomans in the 16th century. 
Görkemli Çeşme Kalesi 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır.

The Sultan Süleyman the Magnificent Caravanserai nearby has been restored and converted into a hotel, and it also dates back to the 16th century. An International Song Contest is also held in Çeşme every year.
Kalenin yanında yer alan ve restore edilerek otel hâline getirilen Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı da 16. yüzyıla aittir. Yatçılığın geliştiği ilçede her yıl uluslararası şarkı yarışması düzenlenmektedir.

Close to Çeşme is Ilıca, a developed thermal spring center. The hot springs in the sea are unmatched anywhere in the world, more than 250 of them in Ilıca Bay alone.
Çeşme yakınlarında bulunan Ilıca, gelişmiş bir termal merkezdir. Denizin içinde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen ılıca kaynakları bulunur. Yalnızca Ilıca Koyu’nda 250’nin üzerinde sıcak su kaynağı belirlenmiştir.


Sığacık in the south of the Çeşme Peninsula is an important yachting  center.  There  are  many  beautiful  bays  around,each with distinct beauty.
Çeşme Yarımadası’nın güneyindeki Sığacık, önemli bir yatçılık merkezidir. Çevresinde birbirinden güzel koylar uzanır.

Close by Sığacık are the ancient cities of Teos, the faith center of the wine god Dionysus, and Claros, where the Temple of Apollo is located. Gümüldür, known for its beaches southeast of Sığacık, is a prominent tourist resort.    
 Sığacık yakınlarında Şarap Tanrısı Diyonisos’un inanç merkezi olan Teos ile Apollo Mabedi’nin bulunduğu Claros Antik Kenti yer alır. Sığacık’ın güneydoğusundaki plajları ile tanınan Gümüldür ise önemli bir turizm beldesidir.


 Foça (Phocaea), an important trading center in ancient times, is another favorite holiday resort north of İzmir. The Phocaeans, who were noted for their seamanship, are known for having established trading colonies in various places around the Mediterranean.
Antik dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Foça, İzmir’in kuzeyinde bulunan bir diğer gözde tatil beldesidir. Denizcilikle ünlü olan Foçalıların, Akdeniz’in çeşitli yerlerinde ticaret kolonileri kurdukları bilinmektedir.


Bergama (Pergamum) is well-known not only in Turkey, but also all over the world. In the west of the town, a very important center of culture, arts and medicine in ancient times, is one of the oldest and largest hospitals in history, the Asclepion.
Bergama yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da yakından tanıdığı bir ilçedir. Eski çağlarda büyük bir kültür, sanat ve tıp merkezi olan ilçenin batısında, tarihin en eski ve en büyük hastanelerinden biri olan Asklepion yer alır.

At the entrance of the hospital, constructed in the name of Aesculapius, the god of health, there are reliefs of the snake which symbolized the god and eventually became the symbol of medical science.
Sağlık Tanrısı Asclepios adına yaptırılan hastane girişinde, onun sembolü olan ve daha sonra da tıp biliminin sembolü hâline gelen yılan rölyefleri bulunmaktadır.

Galen of Pergamum, the noted medical scientist, practiced in this hospital. The most important architectural monuments of the district where parchment paper was invented are to be found on the Acropolis.
Bergamalı ünlü tıp âlimi Galen burada görev yapmıştır. Parşömen kağıdının ilk icat edildiği yer olan ilçenin en önemli mimari anıtları akropol üzerinde yer alır.

Here one may see the library, famed for its 200 thousand books, the temples of Athena and Trajan besides the steepest amphitheater in the world, and the foundations of the Altar of Zeus, one of the artistic wonders of the world. (The altar itself is now in the Pergamum Museum in Berlin.)
200 bin kitabıyla ünlü kütüphane, Athena ve Trojan mabetleri, dünyanın en dik tiyatrosu ve dünya sanat harikaları arasında bulunan Zeus Sunağı’nın temeli burada bulunmaktadır. (Bugün bu muhteşem sunak tümüyle Berlin Bergama Müzesi’ndedir.)
Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011

16 Şubat 2017 Perşembe

How to Prepare Yourself for Big Opportunities

How to Prepare Yourself for Big Opportunities
Kendİnİzİ Büyük FIrsatlara NasIl HazIrlamalIsInIz?

MANY PEOPLE LİVE İN HOPEFUL EXPECTATİON. MOST DREAM OF BİG OPPORTUNİTİES COMİNG THEİR WAY. THEY PİCTURE THE REWARDS, THE RECOGNİTİON, AND THE ADRENALİNE RUSH OF A CHALLENGE.
BİRÇOK KİŞİ ÜMİTLİ BİR BEKLEYİŞ İÇİNDE YAŞAR. ÇOĞU İNSAN KARŞILARINA ÇIKACAK BÜYÜK FIRSATLARIN HAYALİNİ KURAR. ALACAKLARI ÖDÜLLERİ, TANINIRLIĞI VE MÜCADELENİN GETİRDİĞİ ADRENALİN ARTIŞINI HAYAL EDERLER.

It is a rather odd quandary. Why pursue your big shot at success without preparing for the reality? Is it possible that people simply don't truly believe it's possible? Ultimately, that's a poor excuse for falling short. If the big opportunity comes and you can't recognize it or manage it, you'll let people down and potentially damage your reputation. More importantly, you'll probably never see that same opportunity again.
Biraz ilginç bir ikilem bu. Başarılı olmamızı sağlayacak büyük fırsatı neden gerçekliği göz ardı ederek kovalamaya başlarız? Bunun nedeni insanların kendi başarılarına gerçekten inanmamaları olabilir mi? Nihayetinde bu, başarısız olunca uydurulmuş kuru bir bahane. Bu büyük fırsat karşınıza çıkar ama siz fark edemez ya da doğru şekilde kullanamazsanız insanları hayal kırıklığına uğratma ve itibarınıza zarar verme riskini almış olursunuz. Büyük ihtimalle böyle bir fırsat da karşınıza bir daha çıkmaz.

The only thing worse than not getting great opportunities is letting them pass you by when you don't have to. Prepare yourself with these questions that help assess your readiness for a great opportunity.
Büyük fırsatlar yakalayamamaktan daha kötü olan tek durum bu fırsatları ortada hiç sebep yokken kullanamamanızdır. Sizin için derlediğim sorulara vereceğiniz yanıtlarla harika bir fırsata ne kadar hazır olduğunuzu ölçüp eksiklerinizi giderebilirsiniz.

1. Do you have the infrastructure/resources?
Many dream of getting the big TV spot or viral article that will gain them instant fame. It sounds great, but the results can be so overwhelming that your website might crash, or your infrastructure won't be able to handle the customer traffic. If you are working on something big, you need to make sure that you have the proper tools in place to get it done, such as readying people and processes that support the size of the opportunity.   

1. Gerekli altyapınız/kaynağınız var mı?
Birçok insan kendisini hemen meşhur edecek bir televizyon reklamında oynamak ya da hızla yayılacak bir makale yazmak ister. Tüm bunlar kulağa çok hoş gelse de, geri dönüşler internet sitenizin çökmesine neden olacak ya da altyapınızın müşteri trafiğiyle baş edememesine yol açacak kadar baskın olabilir. Büyük bir iş üzerinde çalışıyorsanız fırsatın büyüklüğünü omuzlayabilecek insanları ve süreçleri hazırlamak gibi, o işin bitmesi için gereken araçlara sahip olduğunuzdan emin olun.

2. Do you have the skill?
Nothing looks worse than overselling your knowledge, expertise, or abilities, only to be incompetent when the opportunity occurs. Before you pursue big opportunities, do a self-assessment. Be as unflinchingly honest and critical as you can about your readiness. If your current skills and knowledge don’t cut it, either figure out what it takes to develop them or let the opportunity go.

2. Gerekli beceriniz var mı?
Hiçbir şey sizi; kendi bilgi birikiminizi, uzmanlığınızı ya da yeteneklerinizi göklere çıkarmışken fırsat doğduğunda yetersiz kalmaktan daha kötü gösteremez. Büyük fırsatlar kovalamadan önce bir öz değerlendirme yapın. Ne kadar hazır olduğunuz konusunda tam anlamıyla dürüst ve eleştirel olun. Sahip olduğunuz beceriler ve bilgi birikimi söz konusu fırsat için yeterli değilse ya bunları nasıl geliştireceğinizi düşünün ya da o fırsattan vazgeçin.

3.  Do you have the time?
An excess of other commitments will interfere with your ability to deliver. Your focus and efforts will not be efficient if they are divided in too many places. You might need to close out other pursuits or wind down some relationships to make room for the big time.

3. Gerekli zamanınız var mı?
Yürüttüğünüz diğer işlerin yoğunluğu işleri teslim etme becerinizi kısıtlayabilir. Odak ve çabanız çok fazla işe bölündüğünde gerekli verimi sağlayamazsınız. En üst noktaya ulaşmak için bazı ilişkilerinizi hafifletmek ya da meşgalelerinizin bir kısmından vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.

4. Do you have the team?
Big opportunities need support. As a leader, you need to assess your team members' level of preparedness, too. They should be aligned in the pursuit, well-informed and eager. You need buy-in to get your people to put aside time from their current tasks while betting on what's to come. Make sure you provide them the training to build their confidence and belief in their capability.

4. Gerekli ekibiniz var mı?
Büyük fırsatlar desteğe ihtiyaç duyar. Bir lider olarak, ekip üyelerinizin hazırlık seviyelerini de değerlendirmeniz gerekir. Onların da aynı amaca odaklanmış, bilgili ve istekli olmaları gerekir. Gelecekteki fırsatlar üzerine düşünürken, mevcut işleri bir süreliğine erteleyebilecek gerekli vakti ekibinize sağlayın.
Özgüvenlerini ve becerilerine duydukları inancı geliştirmeleri için gerekli eğitimi almalarını mutlaka sağlayın.

5. Do you have the commitment?
Your head must be in the game to truly take advantage of an opportunity. Many opportunities sound good until the reality of what they require comes into full view. Do your homework. Explore what the opportunity really means. Decide what you are truly willing to give up to make those big dreams come true.

5. Gerekli özveride bulunuyor musunuz?
Bir fırsattan tam anlamıyla istifade etmek için kendinizi ona adamalısınız. Birçok fırsat, gerektirdikleri gerçeklik ortaya çıkana kadar güzel görünür. Dersinize çalışın. Söz konusu fırsatın gerçekten ne anlama geldiğini keşfedin. Büyük hayallerinizi gerçekleştirmek için nelerden vazgeçebileceğinize karar verin.

ingilizcesi :http://www.skylife.com/en/2017-01/how-to-prepare-yourself-for-big-opportunities
türkçesi:http://www.skylife.com/tr/2017-01/kendinizi-buyuk-firsatlara-nasil-hazirlamalisiniz

5 Ocak 2017 Perşembe

Istanbul: A universal Metropolis


İstanbul:   A  Universal  Metropolis: With  its  historical monuments, museums, palaces, city walls, waterside mansions, beautiful scenery and places of worship, which are the heritage of an 8 thousand year old history, İstanbul is an elegant center of tolerance and displays a synthesis of the heritage of cultures and civilizations.
Bir Dünya Kenti İstanbul: 8 bin yıllık geçmişin birikimi olan tarihî mekânları, müzeleri, sarayları, surları, yalıları, doğal güzellikleri ve inanç merkezleriyle İstanbul; dünya kültür ve medeniyet mirasını barındıran seçkin bir hoşgörü ve sentez odağıdır.

This great city, which is a Capital of Empires, was founded by the Megaras in 658 B.C. and was known as Byzantium after their commander’s name Byzas.
  “İmparatorluklar Başkenti” olan İstanbul, MÖ 658 yılında Megaralılar tarafından kurulmuş ve komutanları Byzas’ın adını alarak uzun süre “Byzantium” olarak anılmıştır.

Dolmabahçe Sarayı ve Savarona Yatı - İSTANBUL
 Dolmabahçe Palace and Savarona Yacht - İSTANBUL
İstanbul is the biggest city in Turkey in terms of its population, trade finances and cultural activities. With the biggest airport and the largest  import/export  harbor in the country,İstanbul is center for the national and international sea and airways.
İstanbul, gerek nüfus ve kapladığı alan gerek ekonomi, ticaret,  sermaye  ve  kültür açısından  Türkiye’nin en  büyük kentidir. Ülkenin en büyük havalimanı ile en büyük ithalat-ihracat limanının bulunduğu İstanbul, iç ve dış deniz ve hava ulaşımı bakımından merkez konumundadır.


The Topkapı Palace, which was the political center of the Ottoman sultans for 400 years and now serves as a museum, attracts all kinds of people from different cultures with its world famous antiquities and sacred relics including the ones that belonged to Mohammad, the Prophet of Islam and to his era.
 Osmanlı sultanlarının 400 yıl süresince siyasi merkezi olan ve bugün müze olarak kullanılan Topkapı Sarayı, dünyaca ünlü eserleri ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in şahsına ve dönemine ait olanlar başta “Kutsal Emanetleri” ile farklı kültürlere mensup tüm insanların ilgisini çekmektedir.Another stately palace is the Dolmabahçe Palace, which was built by Sultan Abdülaziz. This Palace is encircled by 56 columns and the central hall is illuminated by a chandelier weighing 4.5 tons.
İstanbul’un bir diğer görkemli sarayı ise Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmış olan, 56 sütunla çevrili ve 4.5 ton ağırlığındaki avize ile aydınlatılan Dolmabahçe Sarayı’dır.

The founder of the Turkish Republic Mustafa Kemal Atatürk passed away in this palace on November 10th, 1938.
 Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kurucusu  Mustafa  Kemal Atatürk,10 Kasım 1938 tarihinde bu sarayda vefat etmiştir.


There are nearly 500 mosques in the city, the most famous of them being the Sultan Ahmet Mosque, with its six minarets.
Yaklaşık 500 camisiyle bir camiler kenti olan İstanbul’un en ünlü camisi altı minareli Sultan Ahmet Camisi’dir.

Sultan Ahmet Square, including the Mosque and the public fountain, is the main tourist attraction. The Süleymaniye Mosque, built by Master Architect Sinan, is another important mosque and part of the landscape of İstanbul.
 Cami ile birlikte çeşmeyi de içine alan Sultan Ahmet Meydanı ise tüm turistlerin uğradığı bir yerdir. Ünlü Türk mimarı Sinan’ın yaptığı Süleymaniye Camisi diğer önemli camilerdendir.

The Hagia Sophia Museum, building of which was initiated as a basilica (4th century) in the Emperor Constantine period, is the most  magnificent  work  of architecture  remaining  from the Byzantine era.
Yapımına İmparator Konstantin zamanında (4. yüzyıl) başlanan ve bazilika olarak inşa edilen Ayasofya Müzesi ise Bizans devrinin kentteki en görkemli eseridir.

 It ranks as the 4th biggest temple, in terms of surface area, after St. Peter’s in Rome, St. Paul’s in London and the Cathedral of Milan. It has a 55 meters high and 31 meters wide dome and is the oldest of these religious buildings. 
Yüksekliği 55, genişliği 31 m olan kubbesi ile Roma St. Peter, Londra St. Paul ve Milan Duomo katedrallerinden sonra, yüz ölçümü bakımından 4. sırada yer alır ve aralarındaki en eski yapıdır.
The Yerebatan Cistern, which was built in the 6th century by the Byzantines to meet the water requirements of the city and which contains 336 columns, and the Kariye Museum are among other magnificent historical buildings in the city.
  Kariye Müzesi ile 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan 336 sütunlu Yerebatan Sarnıcı da kentteki diğer görkemli tarihî eserler arasındadır.


The İstanbul archeological museums, the Atatürk Museum, the Sadberk Hanım Museum, the Mosaic Museum, the Industry Museum, the Maritime Museum, the Turkish Judaic Museum, the Tower of Leander, the Galata Tower, and the Rumelia and Anatolia fortresses are examples of other museums and monuments in the city.
 İstanbul arkeoloji müzeleri, Atatürk Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Mozaik Müzesi, Sanayi Müzesi, Deniz Müzesi ve Türk Musevileri Müzesi; Kız Kulesi, Galata Kulesi; Rumeli ve Anadolu hisarları ile İstanbul surları kentte bulunan diğer müze ve anıtlara örnektir.

The 15th century Covered Bazaar is one of the places most visited by tourists; and here jewellery, antiques, carpets, silver and copper souvenirs, leather and suede garments, wood  and  mother  of   pearl  carvings  are  sold   in  nearly 4 thousand shops. All kinds of spices are available in the Mısır Çarşısı (Egyptian Bazaar) built by Hatice Sultan in the 17th century.
 15. yüzyılda yapılmış olan Kapalı Çarşı, turistlerin İstanbul’daki başlıca uğrak yerlerindendir ve buradaki 4 bine yakın dükkânda; mücevherler, antikalar, halılar, gümüş ve bakır hatıra eşyalar, deri ve süet giysiler, tahta ve sedef oymalar satılmaktadır. 17. yüzyılda Hatice Sultan tarafından yaptırılan Mısır Çarşısı’nda ise her türlü baharatı bulmak mümkündür.

 
Covered Bazaar - İSTANBUL
 Kapalı Çarşı - İSTANBUL

İstanbul is also the center of modern shopping. Besides giant malls like Carousel, Ataköy-Galleria, Akmerkez, Capitol, CarrefourSA, Profilo, Kule and the Kule Bazaar, Kanyon, İstinye Park, Ikea and Cevahir, there are many shopping areas, of which the İstiklal, Rumeli and Bağdat avenues are the most distinguished.
İstanbul modern alışverişin de merkezidir. Carousel, Ataköy-Galleria, Akmerkez, Capitol, CarrefourSA, Profilo, Kule ve Kule Çarşı, Kanyon, İstinye Park, İkea ve Cevahir gibi kapalı alışveriş merkezlerinin yanı sıra İstiklal, Rumeli ve Bağdat caddeleri kentin en seçkin alışveriş yerleridir.

İstanbul is also among the significant cultural centers in the world, with various film and music festivals, theater, opera, ballet and concert activities, international symposia, conferences, and contests.
Çeşitli sinema ve müzik festivalleri; tiyatro, opera, bale ve konser etkinlikleri; uluslararası sempozyum, konferans ve yarışmaları ile İstanbul dünyanın sayılı kültür merkezlerindendir.

The “International Culture and Art Festival” organized annually in June and July hosts famous artists from all over the world.
Her yıl haziran- temmuz aylarında düzenlenen “Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali” dünyanın dört bir yanından gelen ünlü sanatçıları ağırlamaktadır.


İstanbul frequently hosts important international sports activities, too.
 İstanbul, önemli uluslararası spor etkinliklerine de sık sık ev sahipliği yapmaktadır.


Kilyos and Şile are holiday resorts around İstanbul known for their beaches. As for Polonezköy, it is a place where Polish immigrants settled in the 19th century, and is an ideal place of relaxation surrounded by woods.
Kilyos ve Şile, İstanbul çevresinde plajları ile tanınan tatil beldeleridir. Polonezköy ise 19. yüzyılda Polonyalı göçmenlerin yerleştiği, çevresi ormanlarla kaplı ideal bir dinlenme yeridir.

The Belgrade Forest, a National Park,  is  recognized  as the “Lungs of İstanbul”. Millî park olan Belgrad Ormanı İstanbul’un akciğeri olarak bilinir.

In these woods, the Atatürk Arboretum and aqueducts remaining from the Ottoman era are also worth visiting. Silivri and Kemer, on the other hand, house expansive golf courses.
 Bu ormandaki Atatürk  Arboretumu ve Osmanlı döneminden kalma su kemerleri görülmeye değerdir. Silivri ve Kemer’de ise geniş golf sahaları bulunmaktadır.    
   
  Cultural Developments: The proposal for İstanbul to become the European Capital of Culture (ECC) was voted in and officially approved by the EU Ministers of Culture who gathered in Brussels on November 13th, 2007.
 Kültürel Gelişmeler: İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti (AKB) olmasıyla ilgili öneri 13 Kasım 2007’de Brüksel’de toplanan AB Kültür Bakanları tarafından resmen onaylanmıştır.

Besides İstanbul, which will present itself with the “The City of Four Elements” motto, other elected cities for “2010 ECC” are Pécz (Hungary) and Essen (Germany).    
 “Dört Elementin Şehri” sloganıyla kendini tanıtacak olan İstanbul’un yanı sıra Peç-Macaristan ve Essen-Almanya da “2010 AKB” seçilmiştir.
 Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011

4 Ocak 2017 Çarşamba

The BritishThe British
BRITANYALILAR

Many British jokes are about 'An Englishman, an Irishman, a Scotsman and a Welshman'.
Birçok Britanya fıkrası, "bir İngiliz, bir İrlandalı, bir İskoç ve bir Galli" hakkındadır.

They usually begin 'One day an Englishman, an Irishman, a Scotsman and a Welshman were at a football match or in a bank... or having lunch...'.
Çoğunlukla bunlar, "Bir gün bir İngiliz, bir irlandalı,bir İskoç ve bir Galli futbol maçındalarmış
ya da bankadalarmış... ya da yemek yiyorlarmış..." diye başlar.

Traditionally Welshmen are fine singers and mad about rugby.   Scotsmen are frugal.   Irishmen are warm-hearted and funny.   Englishmen are cold and formal.
Of course these national stereotypes are ridiculous but they make good jokes.
Geleneksel olarak Galliler, iyi şarkıcı ve "rugby" delisidirler. iskoçlar, tutumludurlar. İrlandalılar, sıcak kalpli ve tuhaf insanlardır. İngilizler, soğuk ve resmidirler.
Kuşkusuz, bu tür ulusal tiplemeler gülünçtür, ama iyi fıkra konusu olurlar.
Kaynak:Oxford Dil öğretim ansiklopedisi

28 Aralık 2016 Çarşamba

GAP Investments

GAP Investments
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
   
 
The GAP project appropriations are met from budgets of various state institutions and organizations which have GAP investments in their annual programme.
GAP ödenekleri, yıllık programlarında GAP yatırımları bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların bütçelerinden karşılanmaktadır.

The amount of money allocated to the GAP region in the 2008 Investment Program is 637 million 473 thousand YTL, when individual projects are taken into consideration.
2008 yılı Yatırım Programı’nda GAP Bölgesi için ayrılan para, münferit projeler dikkate alındığında 637 milyon 473 bin YTL’dir.


A major portion of the hydroelectric power production in the country is generated by the Karakaya, Atatürk, Dicle (Tigris), Kralkızı, Birecik, Karkamış and Batman hydroelectric plants, all of them GAP projects.
Ülkede, hidroelektrik enerji üretiminin büyük bölümü GAP kapsamındaki Karakaya, Atatürk, Dicle, Kralkızı, Birecik, Karkamış ve Batman HES’lerinden sağlanmaktadır.

In the plants, a total of 292.5 billion kWh hydroelectricity generation was realized.
Tesislerde toplam 292.5 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilmiştir.

GAP, with its 18.2 billion kWh power production, had a 51% share in Turkey’s total hydroelectric power production of 35.7 billion kWh in 2007. (The ultimate production target of GAP plants is 27 billion kWh.).
 Türkiye’de 2007 yılında üretilen 35.7 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik enerji içinde GAP 18.2 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik üretimiyle % 51’lik bir paya sahiptir. (GAP’ın enerji hedefi: 27 milyar kilovat-saat.)

Irrigation Projects: By the end of 2007, irrigation projects, in a total area of 263,356 hectares (ha) have been completed in the Fırat (Euphrates) and Dicle (Tigris) River Basins of GAP Region; and the irrigation network for another 109,134 hectares is under construction. When the projects are completed, 1.8 million ha will be effectively irrigated.
Sulama Projeleri: GAP Bölgesi’nde 2007 sonu itibarıyla Fırat ve Dicle havzalarında toplam 263.356 hektar alan (ha) sulamaya açılmıştır ve 109.134 hektarlık alanın sulama şebeke inşaatı devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha sulanacaktır.

Industrial Infrastructure: Mainly industrial infrastructure investments, which will pave the way for industrial development, are being carried out in the GAP region.
Sanayi Altyapısı: GAP Bölgesi’nde sınai gelişmeyi sağlayacak olan sanayi altyapısı yatırımları gerçekleştirilmektedir.

Eight organized industrial sites (OIS) have been completed in the region, three of them in Gaziantep and the rest in Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt and Adıyaman. Constructions of 11 other OISs are continuing.
Üçü Gaziantep’te olmak üzere; Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Adıyaman’da toplam sekiz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlanmıştır. 11 OSB’nin ise inşaatı devam etmektedir.


Moreover, construction of 25 small industrial sites (SIS) has been completed in the GAP region, with 10,069 business places. Twelve more SISs are under construction. There are also two free trade zones, one in Mardin and the other in Gaziantep.
GAP Bölgesi’nde içinde 10.069 iş yeri bulunan 25 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. 12 KSS’nin ise inşaatı devam etmektedir. Biri Mardin, diğeri Gaziantep’te olmak üzere iki serbest bölge vardır.

Sustainable Human Development and Human Focused  Projects: The GAP  project,  aiming to improve the living standards of the people in the region, attaches special emphasis to projects with environmental and human dimensions as well.
Sürdürülebilir İnsani Gelişme ve İnsan Odaklı Projeler: Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef alan GAP, ağırlıklı bir biçimde insani ve çevresel boyutları  kapsamına almıştır. 

In this context, GAP is not merely a public project, but it is a vast umbrella under which various agents and NGOs are engaged in cooperation.
Bu bağlamda  GAP sadece bir kamu projesi değil, farklı aktörler ve hükûmet dışı kuruluşların iş birliği içinde olduğu geniş bir yelpazedir.

Energy Projects: In 2007, nine hydroelectric plants were commissioned.
Enerji Projeleri: 2007’de dokuz hidroelektrik santrali (HES) işletmeye açılmıştır.

    
The region is benefiting from ÇATOM programs.

With the aim of improving the status of women in the region, Multipurpose Community Centers (ÇATOM) have been set up since 1995 to conduct educational and social programs for women and young girls between the ages of 14 and 51. Over 125 thousand people, mainly women, benefited from nearly 29 ÇATOM programs conducted in 9 provinces in 2007 alone.
Bölge kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla 14-51 yaşları arasındaki kadın ve genç kızlara eğitici ve sosyal programlar uygulamak üzere 1995 yılından bu yana, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmaktadır. 2007 yılında dokuz ilde sayısı 29’u bulan ÇATOM programlarından, çoğunluğu kadın olmak üzere 125 binden fazla kişi doğrudan yararlanmıştır
   

GAP Support and Guidance Centers for Entrepreneurs (GAP-GİDEM) have been established in cooperation with the United Nations Development Program (UNDP) in order to render investment consultancy services with the aim of increasing investments and developing entrepreneurial skills in the region. The GİDEMs have been functioning since July 2002.
Bölgede yatırımları artırmak, girişimciliği geliştirmek ve yatırım konusunda danışmanlık sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma   Programı   (UNDP)  ile birlikte GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GAP-GİDEM) oluşturulmuştur. GİDEM’ler, Temmuz 2002’den beri faaliyetlerine devam etmektedir.


A total of 5,056 businessmen attended the training/ seminar activities, 2,989 of them took advantage of information services and 1,019 benefited from consultancy and advisory services organized in the region between 2003 and 2007 by four GİDEM offices established in Adıyaman, Diyarbakır, Mardin and Şanlıurfa.
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da açılan dört GİDEM ofisinin, 2003-2007 döneminde bölgede düzenlediği eğitim/seminer faaliyetlerinden 5.056, bilgilendirme hizmetlerinden 2.989, danışmanlık, tavsiye ve yönlendirme hizmetlerinden ise 1.019 iş adamı yararlanmıştır.


The Youth Project: A series of social, educational and  cultural  activities  are  carried  on  in  nine  Youth  and Various activities are organized within the scope of the Youth Project. Culture Houses set up with the objective of securing the participation of youngsters in the process of development.
 Gençlik Projesi: Gençliğin kalkınma sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan dokuz Gençlik ve Kültür Evi’nde sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetler ile kapasite artırıcı etkinlikler yürütülmektedir.


Local administrations collaborate with national and local NGOs as well as the private sector within the scope of this project. The project enjoys the financial support of the Swiss government and is implemented in cooperation with the GAP Administration and the UNDP. Around 76 thousand youngsters have benefited from this project. The project has been implemented since September 2006.
   
 Some other projects of the GAP Administration are the Preparation of the Subregional Development Plan of the Ilısu Dam Lake Environs, the GAP Region Public Health Project, the Central Village and Return to Villages Development Project, the Search, Excavation and Rescue Mission for the Hasankeyf Historical and Archeological Site, the Project for the Improvement of People’s Income Level in Nonirrigated Areas, the Project for the Development of Animal Husbandry in the GAP Region, and the Agricultural Research Project. The GAP Administration has many other projects in the agriculture, infrastructure, mapping, development and environment fields.
İdarenin diğer bazı projeleri; Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlanması, GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi, Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi, Hasankeyf Tarihî ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma-Kazı ve Kurtarma Çalışması, Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi, GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi ile Tarımsal Araştırma Projeleri’dir. GAP İdaresi, tarım, altyapı, harita, imar ve çevre alanında da pek çok proje yürütmektedir.    


GAP on International Platforms
Uluslararası Platformlarda GAP
 

Projects Carried out Jointly with International Organizations: The “Sustainable Development Program” is carried out jointly with the United Nations Development Program (UNDP) and receives joint financing from the Swiss Development Agency and other international organizations. This 5.9 million USD program comprises 33 subprojects.
 Uluslararası Kuruluşlarla Ortaklaşa Yürütülen Projeler: UNDP ile ortaklaşa yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Programı”, İsviçre Kalkınma Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların ortak finansmanı ile uygulanan 5.9 milyon ABD doları tutarındaki 33 alt projeden oluşmaktadır.

The first phase of implementation has been completed in a number of projects, including the Juvenile Street Laborers Rehabilitation, Vocational Training Aiming at the Youth, Support for Women Entrepreneurs and Subregional Implementation for Integrated Rural Development. The second phase gave priority to those projects aiming at women, youth and children. The project has been completed as of end of 2007.
Programın birinci aşamasında, Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu, Gençlere Yönelik Mesleki Eğitim, Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi, Alt Bölge Entegre Kırsal Kalkınma Uygulaması; ikinci aşamasında ise öncelikli olarak kadın, genç ve çocuklarla ilgili projeler uygulanmıştır. Proje 2007 sonu itibarıyla tamamlanmıştır.


The EU-GAP Regional Development Program: This program has a total budget of 47 million euros and aims to improve  the  social  and  economic conditions of the people living in the region. It also supports the goals of the National Program such as reducing the imbalance in development among the regions, providing informative services for producers, increasing the rate of employment and attaining sustainable economic development.
AB-GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Toplam finansman tutarı 47 milyon avro olan bu program, bölge nüfusunun ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesini hedeflemekte; aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, üreticilerin bilgilendirilmesi, istihdamın artırılması ve  sürdürülebilir  ekonomik kalkınmanın  sağlanması gibi ulusal program hedeflerini de önemli ölçüde desteklemektedir.

The program consists of three components. Allocations for these components, namely the Development of the Cultural Heritage, the Rural Development Project and Support for Small and Medium-sized Entrepreneurs, amount to 15 million euros, 24 million euros and 7.6 million euros, respectively.
Program üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan Kültürel Mirasın Geliştirilmesi bileşeni için 15 milyon, Kırsal Kalkınma Projesi için 24 milyon, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi için 7.6 milyon avro tahsis edilmiştir.


During the integrated regional development process, the GAP Administration, in addition to these programs and projects, continues to cooperate with various international organizations, Nongovernmental Organizations and universities to mutually share information and experience, exchange experts and transfer technology.
Entegre bölgesel kalkınma sürecinde GAP İdaresi, bu projelerin dışında çeşitli uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımı, uzman değişimi ve teknoloji transferi amaçlı iş birliği çalışmalarını da yürütmektedir.


Within this framework, a series of cooperation protocols were signed with various institutions and universities from a number of countries, including USA, Egypt, Syria, Israel and Italy.
Bu çerçevede ABD, Mısır, Suriye, İsrail ve İtalya gibi ülkelerin kurum, kuruluş ve üniversiteleri ile iş birliği protokolleri imzalanmıştır.


The Southeastern Anatolia Project (GAP)     
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)     

The Southeastern Anatolia Project (GAP), which is the most comprehensive project in Turkey and one of the leading models of its kind in the world, is implemented in an area encompassing nearly 10% of Turkish territory and 10% of the total population.
Türkiye’nin en kapsamlı, dünyanın benzerleri arasında örnek gösterilen sayılı projelerinden olan Güneydoğu Anadolu Projesi  (GAP),  alan  ve  nüfus  olarak  Türkiye’nin  yaklaşık % 10’unu oluşturan bir bölgede uygulanmaktadır.

GAP is an integrated sustainable project based on human development, consisting of 22 dams and 19 hydroelectric plants and irrigation facilities envisaged to be built along the Tigris and the Euphrates. It encompasses urban, rural, and agricultural infrastructure as well as the industry, education, transportation, health, housing, tourism and other sectors.
GAP, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yapılması öngörülen 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali ile sulama tesislerinin yanı sıra kentsel, kırsal ve tarımsal altyapı ile sanayi, eğitim, ulaştırma, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörleri de içine alan sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir projedir.

In the GAP Project, that was foreseen to be completed in 2005 with a public expenditure of 32 billion US dollars, cash realization remained at 62.2% in 2007.
Toplam 32 milyar ABD doları kamu harcaması ile 2005 yılında tamamlanması öngörülmüş olan GAP’ta nakdi gerçekleşme 2007 yılında % 62.2 seviyesinde kalmıştır.

Hence, the “GAP Action Plan 2008-2012” was put into force in June 2008. With this plan, a cash flow of 26.7 billion USD will be provided for the project.
Bunun üzerine, “GAP Eylem Planı 2008-2012” Haziran 2008’de uygulamaya konmuştur. Plan ile GAP’a söz konusu dönemde 26.7 milyar TL kaynak sağlanacaktır


GAP Administration: The GAP Regional Development Administration was established in 1989 to plan, guide, oversee and coordinate regional development.    
GAP İdaresi Başkanlığı: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı;  bölgesel  kalkınmayı planlamak, yönlendirmek, izlemek ve koordinasyonunu sağlamak üzere 1989 yılında kurulmuştur.    


GAP Investments: In 2008, more than 2 billion TL was spent on investments in the GAP region.
GAP Yatırımları: 2008 yılında GAP Bölgesi’ndeki yatırımlar için yapılan harcama toplamı 2 milyar TL’yi aşmıştır.


Energy Projects: As of 2008, nine hydroelectric plants were commissioned.
Enerji Projeleri: 2008 yılı itibarıyla 9 hidroelektrik santrali (HES) işletmeye açılmıştır.

 Almost half of the hydroelectric power production in the country is generated by the Karakaya, Atatürk, Dicle (Tigris), Kralkızı, Birecik, Karkamış and Batman hydroelectric plants, all of them GAP projects.
 Ülkede, hidroelektrik enerji üretiminin yaklaşık yarısı GAP kapsamındaki Karakaya, Atatürk, Dicle, Kralkızı, Birecik, Karkamış ve Batman HES’lerinden sağlanmaktadır.

From the date at which the plants were put into operation until the end of 2008, 308 billion kWh of hydroelectric power were generated in total.
 İşletmeye açıldıkları günden 2008 yılı sonuna kadar bu tesislerde toplam 308 milyar kilovat-saat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilmiştir.


Irrigation Projects: By the end of 2008, irrigation projects, in a total area of 272,972 hectares (ha) had been completed in the Fırat (Euphrates) and Dicle (Tigris) River Basins of GAP Region; and the irrigation network for another 99,518  hectares  was under construction. When the projects are completed, 1.8 million hectares will be effectively irrigated.     
 Sulama Projeleri: GAP Bölgesi’nde 2008 sonu itibarıyla Fırat ve Dicle havzalarında toplam 272.972 hektar alan (ha) sulamaya açılmıştır ve 99.518 ha sulama şebeke inşaatı devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha sulamaya açılmış olacaktır.

Industrial Infrastructure: 13 organized industrial sites (OIS) have been completed in the region, three of them in Gaziantep and the rest in Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt and Adıyaman. Constructions of 6 other OISs are continuing.
Sanayi Altyapısı: 3’ü Gaziantep’te olmak üzere; Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Adıyaman’da toplam 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlanmıştır. 6 OSB’nin ise inşaatı devam etmektedir.


Moreover, constructions of 25 small industrial sites (SIS) containing 10,069 business places have been completed in the GAP region. Twelve more SISs are under construction. There are also 2 free trade zones, one in Mardin and the other in Gaziantep.
GAP Bölgesi’nde, içinde 10.069 iş yeri bulunan 25 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmıştır. 12 KSS’nin ise inşaatı devam etmektedir. Biri Mardin, diğeri Gaziantep’te olmak üzere 2 serbest bölge vardır.

 Sustainable Human Development and Human Focused Projects: The GAP project, aiming to improve the living standards of the people in the region, attaches special emphasis to projects with environmental and human dimensions as well.
Sürdürülebilir İnsani Gelişme ve İnsan Odaklı Projeler: Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef alan GAP, ağırlıklı bir biçimde insani ve çevresel boyutları kapsamına almıştır.

In this context, GAP is not merely a public project, but it is a vast umbrella under which various agents and Non Governmental Organisations (NGOs) are engaged in cooperation.
Bu bağlamda GAP sadece bir kamu projesi değil, farklı aktörler ve hükûmet dışı kuruluşların iş birliği içinde olduğu geniş bir yelpazedir.

From the Multipurpose Community Centers (ÇATOM) that have been set up since 1995 with the aim of improving the status of women in the region, over 126,000 people, mainly women, benefited from nearly 29 programs conducted in 9 provinces in 2008 alone.
Bölge kadınının statüsünü yükseltmek amacıyla 1995 yılından bu yana kurulan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’nden 2008 yılında 9 ilde sayısı 29’u bulan programdan, çoğunluğu kadın olmak üzere 126 binden fazla kişi doğrudan yararlanmıştır.

 From the 4 GAP Support and Guidance Centers for Entrepreneurs (GAP-GİDEM) that were established in order to render investment consultancy services with the aim of increasing investments and developing entrepreneurial skills in the region, a total of 9,064 entrepreneurs benefited between 2002 and 2007.
Bölgede yatırımları artırmak, girişimciliği geliştirmek ve yatırım konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere faaliyet gösteren 4 GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezi (GAP-GİDEM)’nden 2002-2007 döneminde 9.064 girişimci yararlanmıştır.

From May 2001 to the present day, around 79 thousand youngsters have benefited from a series of social, educational and cultural activities that are carried out in 9 Youth and Culture Houses set up with the objective of securing the participation of youngsters in the process of development.
 Gençliğin kalkınma sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan 9 Gençlik ve Kültür Evi’nde yürütülen sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetler ile kapasite artırıcı etkinliklerle Mayıs 2001 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 79 bin gence ulaşılmıştır.


Some other projects of the GAP Administration are the Preparation  of the Subregional Development  Plan  of the  Ilısu   
İdarenin diğer bazı projeleri; Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlanması,

There are several activities organized in the region for development of its young people.
 Dam Lake Environs, the GAP Region Public Health Project, the Central Village and Return to Villages Development Project, the Search, Excavation and Rescue Mission for the Hasankeyf Historical and Archeological Site, the Project for the Improvement of People’s Income Level in Non irrigated Areas, the Project for the Development of Animal Husbandry in the GAP Region, and the Agricultural Research Project. The GAP Administration has many other projects in the agriculture, infrastructure, mapping, development and environment fields.

GAP Bölgesi Halk Sağlığı Projesi, Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi, Hasankeyf  Tarihî  ve Arkeolojik  Sit  Alanı Araştırma Kazı ve Bölgede gençlerin kalkınmasına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Kurtarma Çalışması, Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi, GAP Bölgesi Hayvancılığını Geliştirme Projesi ile Tarımsal Araştırma Projeleri’dir. GAP İdaresi, tarım, altyapı, harita, imar ve çevre alanında da pek çok proje yürütmektedir.


International Cooperation: Within the scope of GAP, under the coordination of the GAP Administration, various projects are being implemented, addressing different sectors, with international collaboration.
Uluslararası İş Birliği: GAP kapsamında; GAP İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, uluslararası iş birliği ile farklı kesimlere yönelik çeşitli projeler de uygulamaya konmaktadır.

A 5.9 million USD “Sustainable Development Program”, supported by UNDP-Swiss Development Agency and completed by the end of 2007, a 47 million euro “EU-GAP Regional Development Program”, a 23.2 million euro “Reduction of Flood Risks Project”, and a 5 million euro “Strengthening Women and Women’s Non governmental Organizations Project” are some examples of these.
 2007 sonu itibarıyla tamamlanan UNDP-İsviçre Kalkınma Teşkilatı destekli 5.9 milyon ABD doları tutarındaki Sürdürülebilir Kalkınma Programı, 47 milyon avro tutarındaki AB-GAP Bölgesel Kalkınma Programı, 23.2 milyon avro tutarındaki Sel Riskinin Azaltılması Projesi ile 5 milyon avro tutarındaki Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi bunlardan bazılarıdır.

Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011
                  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More